58 757 personer har förhandstöstat utomlands

Sammanlagt har 58 757 personer utövat sin rösträtt i förhandsröstningen i presidentvalet vid Finlands ambassader och konsulat utomlands. Antalet besättningsmedlemmar som har röstat på finska fartyg var 223.

Antalet väljare var 6 253 fler än vid presidentvalet 2018, då 52 504 personer röstade i den första omgången. I år var det möjligt att förhandsrösta i 89 länder vid totalt 219 röstningsställen. Det var också möjligt att förhandsrösta på 50 finska fartyg.

Enligt Befolkningsregistercentralen bor över 263 000 röstberättigade finländare stadigvarande utomlands. Även röstberättigade personer som tillfälligt vistas utomlands kan rösta vid ambassader och konsulat.

Sedan riksdagsvalet 2019 har det varit möjligt för finländare som bor eller vistas permanent eller temporärt utomlands att rösta per brev. Nu var det för första gången möjligt att rösta per brev också i presidentvalet. Över 10 000 väljare hade beställt brevröstningsmaterialet. Det finns ännu inte några uppgifter om hur många som har röstat per brev. Det hör till justitieministeriet att ordna och informera om brevröstningen. 

Flitigast har finländarna förhandsröstat även i år i Sverige, där det har getts 14 630 röster. Näst flest röster har det getts i Spanien, där 12 577 personer har utövat sin rösträtt. Därefter kommer Förenta staterna (3 222 väljare), Storbritannien (2 998 väljare) och Tyskland (2 849 väljare).

Av städerna har Stockholm igen varit det livligaste röstningsstället med sina 5 662 röster (4 295 i valet 2018). På andra plats kommer Solkusten med tre röstningsställen och sammanlagt 6 162 röster (4 942 i valet 2018) och på tredje plats Kanarieöarna med fyra röstningsställen och 3 615 röster (3 323 röster i valet 2018). I London har 2 029 personer röstat på förhand (2 042 i valet 2018).

Ytterligare information

  • Leena Ritola, chef för enheten för passtjänster och notariella tjänster, tfn 0295 351 524
  • Utrikesministeriets e-postadresser har formen [email protected].