angle-left Artificiell intelligens utmanar det europeiska systemet för mänskliga rättigheter

Artificiell intelligens utmanar det europeiska systemet för mänskliga rättigheter

I mitten av november blir Finland ordförande i Europarådets ministerkommitté. ”Det europeiska systemet för de mänskliga rättigheterna har fått en ny utmaning: artificiell intelligens”, säger ambassadör Satu Mattila-Budich.

I vinter ordnar Finland en konferens om hur de mänskliga rättigheterna ska beaktas när digitaliseringen och artificiell intelligens framskrider. Enligt Mattila-Budich infaller Finlands ordförandeskap under en utmanande tid. ”Europarådet är i en mycket svår sits både politiskt och ekonomiskt och det beror i hög grad på Ryssland. Ryssland har stått utanför det parlamentariska arbetet sedan 2014 och har inte betalat sina medlemsavgifter”, berättar Mattila-Budich.

Europarådet