Finland deltar i arbetet med att utveckla interoperabiliteten mellan informationssystemen på området gränser och viseringar för att multipla identiteter ska kunna upptäckas

Syftet med utrikesministeriets projekt UMPIO är att samordna informationen om den inre säkerheten, gränssäkerheten och migrationshanteringen i Europeiska unionens informationssystem för säkerhet (interoperability). Projektet är ett led i arbetet med att utveckla inresesystemen, vilket finansieras av EU.

Målet med projektet UMPIO är att åstadkomma en detektor för multipla identiteter som kontrollerar om det finns personer med samma personuppgifter, biometriska uppgifter eller resehandlingsuppgifter i andra Europeiska unionens informationssystem. På detta sätt är det möjligt att upptäcka olika identiteter som anknyter till samma biometriska uppgifter, vilket är viktigt vid behandlingen av visumansökningar.

UMPIO är en del av ett omfattande projekt för att utveckla informationssystemen för säkerhet som gäller EU-länderna, Schengenområdet, EU:s byråer såsom Frontex och Europol samt EU:s IT-byrå eu-LISA. Interoperabiliteten ska stärka gränsförvaltningen och viseringspolitiken.

Projektet genomförs i samarbete av dataförvaltningens team för inreseprocesser och -system och enheten för inreseärenden vid utrikesministeriet samt leverantören av informationssystemet för viseringar. Projektledaren är Tarja Nylander.

För projektet har beviljats 1 813 182,30 euro via instrumentet för ekonomiskt stöd för gränsförvaltning och viseringspolitik (BMVI) för tiden 1.2.2022 – 31.1.2025.

Medfinansieras av Europeiska unionen