angle-left Finlands ordförandeskap i Europarådet börjar

Finlands ordförandeskap i Europarådet börjar

Finland tar över ordförandeskapet i Europarådet den 21 november 2018. Europarådets generalsekreterare Thorbjørn Jagland besöker Finland den 8 november.

Under sitt besök träffar generalsekreterare Thorbjørn Jagland utrikesminister Timo Soini, republikens president Sauli Niinistö och riksdagens talman Paula Risikko.

Under sitt ordförandeskap kommer Finland att framhålla Europarådets grundläggande arbete för de mänskliga rättigheterna, rättsstatens principer och det regelbaserade internationella systemet. Finland kommer också att lyfta fram hur ny teknik påverkar de mänskliga rättigheterna. Det ordnas en konferens om artificiell intelligens och mänskliga rättigheter i Helsingfors den 26–27 februari 2019.

 Finlands prioriteringar under ordförandeskapet är

1) att stärka systemet för mänskliga rättigheter och rättsstatens principer

2) stöd för jämställdhet och kvinnors rättigheter

3) öppenhet och delaktighet samt fokus på ungdomar och förebyggande av radikalisering.

Finland inleder sitt ordförandeskap vid en tidpunkt då organisationen står inför stora politiska och ekonomiska utmaningar. Till de aktuella politiska frågorna hör bland annat Rysslands rätt att delta och obetalda medlemsavgift. Under generalsekreterare Jaglands besök diskuteras också Europarådets reformprocess som infaller under Finlands ordförandeskap. Organisationen fyller 70 år i maj 2019, vilket också kommer att synas under Finlands period. 

Finlands ordförandeskap tar slut i maj 2019. 

Ytterligare information: Riikka Taivassalo, utrikesministerns specialmedarbetare, tfn 046 923 4581, och Merja Lahtinen, ansvarig tjänsteman, tfn 2095 350 971

Utrikesministeriets e-postadresser har formen [email protected].