Förhandsröstning i Frankrike i kommunalvalet 2021

Förhandsröstning i Frankrike i kommunalvalet 2021

Du kan förhandsrösta i Frankrike den 7–10 april 2021. På grund av coronapandemin beställ brevröstningsmaterialet också om du planerar att förhandsrösta utomlands. Vid kommunalval är rösträtten bunden till att man bor i kommunen i fråga. Därför är till exempel finländare som stadigvarande bor utomlands (utlandsfinländare) inte röstberättigade vid kommunalval, trots att de är finska medborgare.

Beställ brevröstningsmaterialet

Beställ brevröstningsmaterialet också om du planerar att förhandsrösta utomlands.

På grund av coronapandemin kan det hända att förhandsröstningen inte kan ordnas på det anmälda röstningsstället, om Frankrikes myndigheter inför nya restriktioner på kort varsel.

Med denna e-blankett kan du beställa de handlingar som du behöver för brevröstning. 

Vid kommunalval är din rösträtt bunden till den kommun där du är bosatt. Därför är finländare som är permanent bosatta utomlands inte röstberättigade i kommunalvalet.

Allmänna förhandsröstningsställen i Frankrike

Paris

Finlands ambassad
1 Place de Finlande, 75007 Paris
Tel. +33 1 44 18 19 20

Onsdag     7.4.2021

kl. 10:00–19:00

Torsdag    8.4.2021

kl. 10:00–17:00

Fredag      9.4.2021

kl. 10:00–17:00

Lördag      10.4.2021

kl. 10:00–15:00

Strasbourg  

Finlands ständiga representation i Europarådet
31, Quai Müllenheim, 67000 Strasbourg
Tel. +33 3 88 15 44 44

Onsdag   7.4.2021

kl. 10:00–17:00

Torsdag  8.4.2021

kl. 10:00–19:00

Fredag    9.4.2021

kl. 10:00–17:00

Lördag    10.4.2021

kl. 10:00–15:00

Mer information

På webbplatsen Vaalit.fi hittar du allmän information om val, röstning och partier.

Det är justitieministeriet som har det övergripande ansvaret för att ordna val. På justitieministeriets webbplats vaalit.fi publiceras en lista över alla röstningsställen och deras öppettider.

Utrikesministeriet ansvarar för att ordna förhandsröstningen utomlands. Det går att rösta vid Finlands ambassader och konsulat och deras verksamhetsställen i 75 länder. Utrikesministeriet ansvarar också för att ordna förhandsröstningen på finska fartyg som rör sig utanför Finlands gränser under perioden för förhandsröstningen. Det finns totalt 108 röstningsställen utomlands.