Mänskliga rättigheter och hållbar utveckling i fokus när utrikesministeriet utlyser statsunderstöd till internationella icke-statliga organisationer

Mänskliga rättigheter och hållbar utveckling i fokus när utrikesministeriet utlyser statsunderstöd till internationella icke-statliga organisationer

Utrikesministeriet utlyser statsunderstöd för internationella icke-statliga organisationer. Utlysningen pågår 15.2–26.3.2021.

Utrikesministeriet understöder internationella icke-statliga organisationer med medel för utvecklingssamarbete. En förutsättning för stödet är att det utvecklingssamarbete som organisationerna genomför främjar de prioriterade områdena för Finlands utvecklingspolitik, FN:s globala mål för hållbar utveckling och de mänskliga rättigheterna. Dessutom ska organisationernas utvecklingssamarbete baseras på människorättsperspektiv.

De mänskliga rättigheterna är en viktig del av Finlands utrikes- och utvecklingspolitik och Finland har förbundit sig att främja dem. Denna utlysning fokuserar på flera teman som främjar förvärkligandet av  mänskliga rättigheterna.

Utlysningen fokuserar på följande teman:

  • sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter
  • skatterättvisa och skattetransparens i Afrika söder om Sahara
  • arbete mot straffrihet för kränkningar av de mänskliga rättigheterna
  • stöd till människorättsförsvarare
  • ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter
  • affärsverksamhet och mänskliga rättigheter
  • sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i Afghanistan med sikte på minskad mödradödlighet.

Understödet kan sökas under tiden 15 februari–26 mars 2021. Ansökan med bilagor ska vara hos utrikesministeriet senast fredagen den 26 mars 2021 kl. 16.15 finsk tid. Ansökningar som lämnas in efter utsatt tid beaktas inte.

Utlysningen, ansökningsblanketten, stödvillkoren och mer information finns på vår engelskspråkiga webbplats(Länk till en annan webbplats.)

Understödet för internationella icke-statliga organisationer utlyses cirka vartannat år. Understödets belopp och utlysningens teman varierar från gång till gång. Olika enheter vid utrikesministeriet kan däremellan vid behov utlysa mindre understöd till internationella civilsamhällesorganisationer.

 

 

The 2021 Call for Proposals for International Non-governmental Organizations (INGOs)(Länk till en annan webbplats.)