Förhandsröstning i Strasbourg i riksdagsvalet 2023

I Finland förrättas riksdagsval söndagen den 2 april 2023. Du kan förhandsrösta utomlands den 22–25 mars 2023. Utrikesministeriet ansvarar för att ordna förhandsröstningen utomlands.

Det går att rösta vid Finlands ambassader och konsulat och deras verksamhetsställen i 86 länder. Det finns totalt 216 röstningsställen utomlands.

Utrikesministeriet ansvarar också för att ordna förhandsröstningen på finska fartyg som rör sig utanför Finlands gränser under tiden för förhandsröstningen.

Det är justitieministeriet som har det övergripande ansvaret för att ordna val. I Strasbourg kan ni rösta i Finlands ständiga representation:

22.03.2023 kl 10-19

23-24.03.2023 kl 10-17

25.03.2023 kl 10-14

I riksdagsvalet kan man också brevrösta. Du hittar tider, anvisningar och en blankett för beställning av material för brevröstning på webbplatsen vaalit.fi(Länk till en annan webbplats.)(Länk till en annan webbplats.).