Valitusaika Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen lyhenee neljään kuukauteen

Valitusaika Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen lyhenee nykyisestä kuudesta kuukaudesta neljään kuukauteen 1. helmikuuta 2022 alkaen.

Valittaminen Strasbourgissa sijaitsevaan Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen (EIT) muuttuu 1. helmikuuta 2022 alkaen joiltakin osin. Valittajan kannalta merkittävin muutos koskee valitusajan lyhentämistä. Aiempi kuuden kuukauden valitusaika lyhentyy neljään kuukauteen lopullisen kansallisen tuomion antamisesta lukien. Lyhyempää valitusaikaa ei kuitenkaan sovelleta tapauksiin, joissa lopullinen kansallinen tuomio on annettu ennen 1. elokuuta 2021.

Muutos johtuu 1. elokuuta 2021 voimaantulleen Euroopan ihmisoikeussopimuksen 15. pöytäkirjan siirtymäsäännöstä, jonka mukaan neljän kuukauden määräaikaa valituksen tekemiseen EIT:lle sovelletaan vasta 1. helmikuuta 2022 lukien.

Toinen valittajan kannalta merkittävä muutos koskee ihmisoikeusvalituksen tutkittavaksi ottamisen edellytyksiä EIT:ssä niin sanotun ei-merkittävän haitan osalta. Tämän 1. elokuuta 2021 voimaan tulleen muutoksen jälkeen tutkittavaksi ei enää oteta asioita, joissa valittaja ei ole kärsinyt merkittävää haittaa, vaikka ihmisoikeusloukkausta ei olisikaan asianmukaisesti tutkittu kansallisessa tuomioistuimessa. Näin ollen Euroopan ihmisoikeustuomioistuin ei enää käsittele vähäpätöisiksi luonnehdittavia valitusasioita.

Muutos korostaa Euroopan ihmisoikeussopimuksen valitusjärjestelmän toissijaisuutta suhteessa ihmisoikeussopimuksen kansalliseen soveltamiseen. Väitetyt ihmisoikeusloukkaukset tulee käsitellä ensi sijassa kansallisissa tuomioistuimissa.

 

Lisätiedot:

Krista Oinonen, yksikönpäällikkö, ihmisoikeustuomioistuin- ja -sopimusasioiden yksikkö, valtionasiamies Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa, puh. 0295 351 172

Mia Spolander, lainsäädäntöneuvos, ihmisoikeustuomioistuin- ja -sopimusasioiden yksikkö, puh. 0295 350 666

Ulkoministeriön sähköpostiosoitteet ovat muotoa [email protected]