angle-left Ulkoministeri Timo Soini vieraili Euroopan neuvoston parlamentaarisessa yleiskokouksessa

Ulkoministeri Timo Soini vieraili Euroopan neuvoston parlamentaarisessa yleiskokouksessa

Ulkoministeri Soini esiintyi Euroopan neuvoston parlamentaarisessa yleiskokouksessa 22.1.2019. Hän puhui yleiskokoukselle Euroopan neuvoston ministerikomitean puheenjohtajan ominaisuudessa. Puheenvuoro oli osa ulkoministerin kaksipäiväistä vierailua Strasbourgissa.

Puheessaan ulkoministeri korosti parlamentaarisen yleiskokouksen ja ministerikomitean välisen vuoropuhelun tärkeyttä. Lisäksi hän käsitteli demokratiaa ja sananvapautta sekä nuorten radikalisoitumisen ennaltaehkäisyä, jossa muun muassa kouluilla on tärkeä rooli. Hän nosti esiin myös erityisesti tyttöihin sosiaalisessa mediassa kohdistuvan seksuaalisen väkivallan esimerkkinä uudenlaisista uhista, joihin meidän tulee kiinnittää huomiota. Ulkoministeri Soini muistutti lisäksi Euroopan neuvoston jäsenyydestä koituvista velvoitteista, erityisesti jäsenmaksujen maksamisesta.

Parlamentaarisen yleiskokouksen edustajilla oli myös mahdollisuus esittää ulkoministeri Soinille kysymyksiä. Esitetyt kysymykset koskivat muun muassa Euroopan neuvoston rahoitusta sekä mahdollisia seurauksia Venäjän jäsenmaksujen maksamatta jättämisestä, Suomen tämänhetkistä Arktisen neuvoston puheenjohtajuutta ja tulevaa EU-puheenjohtajuutta, radikalisoitumisen torjuntaa sekä uskonnollisten ryhmien oikeuksia.

Vierailunsa aikana ulkoministeri Soini tapasi muun muassa Euroopan neuvoston pääsihteerin Thorbjørn Jaglandin sekä parlamentaarisen yleiskokouksen puhemiehen Liliane Maury Pasquierin. Lisäksi hän tapasi Suomen edustajia parlamentaarisessa yleiskokouksessa. Vierailun yhtenä kohokohtana voidaan pitää ihmisoikeusvaltuutetun 20-vuotisseminaaria, jossa ulkoministeri Soini piti erinomaisen puheen ihmisoikeusvaltuutetun tulevaisuuden roolista ja kansalaisyhteiskunnan osallistumisen tärkeydestä, jota ihmisoikeusvaltuutetun työ tukee. Hän myös muistutti Suomen osallistumisesta ihmisoikeusvaltuutettu-instituution perustamiseen.

Suomi Euroopan neuvoston puheenjohtajana järjesti seminaarin jälkeen vastaanoton, jossa osallistujilla oli mahdollisuus vapaasti keskustella ulkoministeri Soinin kanssa.