Utrikesministeriet har den 5 mars uppdaterat sitt resemeddelande om Kina

Utrikesministeriet har den 5 mars uppdaterat sitt resemeddelande om Kina

Utrikesministeriet har den 5 mars uppdaterat sitt resemeddelande om Kina.

Uppdatering gäller de kinesiska myndigheternas mer omfattande åtgärder och möjligheten att sätta personer som reser inom Kina eller anländer från utlandet i 14 dagars karantän. Karantänsbestämmelserna är ytterst lokala, de ändras hela tiden och iakttas inte nödvändigtvis i alla provinser. Men de gäller ovillkorligen för alla som anländer från riskområdena. Karantänen kan vara i hemmet eller på någon annan plats som myndigheterna utser, beroende på personens hälsotillstånd, tidigare vistelseort och närkontakt med andra eventuellt smittade personer.

https://um.fi/resemeddelande/-/c/CN