angle-left Suomen suurlähetystö Santiagossa hakee harjoittelijoita - hakuaikaa jatkettu!

Suomen suurlähetystö Santiagossa hakee harjoittelijoita - hakuaikaa jatkettu!

Suomen Santiago de Chilen suurlähetystö etsii kahta korkeakouluharjoittelijaa. Ajankohdat ovat 1.7.-30.9.2019 sekä 1.10.-31.12.2019. Pienessä, mutta aktiivisessa edustustossa harjoittelija pääsee tekemään käytännössä kaikkea, mitä suurlähetystön laajan toimenkuvaan kuuluu. Hakijalla tulee olla korkeakoulun myöntämä harjoittelutuki.

Kuva Santiago de Chilestä

Harjoittelijan tehtäviin kuuluvat seuraavat avustavat tehtävät: Chilen poliittinen ja taloudellinen seuranta, raporttien laatiminen, tiedonhaku, esitysten valmistelu, vierailujen ja tapahtumien järjestelyt, osallistuminen kokouksiin ja tapahtumiin, tiedusteluihin vastaaminen, lehdistöseuranta ja mediakatsaukset, verkkosivujen ja sosiaalisen median päivitys, vienninedistäminen osana Team Finlandia sekä muut edustuston päällikön määräämät tehtävät. Harjoittelijalla on mahdollisuus painottaa omia taitojaan ja kiinnostuksen kohteitaan.

Aktiivisuus, sosiaalisuus, joustavuus ja positiivisuus ovat hyödyksi vaihtelevia työtehtäviä hoidettaessa, samoin kuin stressinsietokyky. Hyvät ilmaisutaidot niin suullisesti kuin kirjallisesti ovat tärkeitä. 

Kielitaitovaatimukset: harjoittelun edellytyksenä on erinomainen espanjan, suomen ja englannin kielen taito. Ruotsin taito on eduksi.

Muut osaamisvaatimukset: Microsoft Officen hallinta ja sosiaalisen median tuntemus.

 

Hakemuskirje suomeksi ja espanjaksi, CV sekä kopio opintosuoritusotteesta ja myönnetystä harjoittelutuesta tulee lähettää sähköpostitse osoitteeseen [email protected] viimeistään 30.4.2019 klo 23.59 mennessä (Chilen aikaa). Ilmoitathan hakemuksessasi kumpaa ajankohtaa haet (1.7.-30.9. vai 1.10.-31.12.).


Ajankohta ja kesto: 1.7.-30.9.2019 (3 kk) ja 1.10.-31.12.2019 (3 kk)
Työn luonne: Kokoaikatyö
Palkka: 1211 eur/kk. Hakijalla tulee olla yliopiston myöntämä harjoittelutuki; todistus myönnetystä tuesta tulee liittää hakemukseen.