Korkeakouluharjoittelija suurlähetystöön Chileen

Suomen suurlähetystö Santiago de Chilessä etsii korkeakouluharjoittelijaa kolmeksi kuukaudeksi 1.10.-31.12.2022. Pienessä, mutta aktiivisessa edustustossa harjoittelija pääsee tekemään käytännössä kaikkea, mitä suurlähetystön laajaan toimenkuvaan kuuluu.

Harjoittelijan tehtäviin kuuluvat edustuston avustavat työtehtävät mm. Chilen poliittinen ja taloudellinen seuranta ja siitä raportointi suurlähettilään ja kakkosvirkamiehen ohjauksessa; tiedonhaku, raporttien ja esitysten laatiminen; tiedusteluihin vastaaminen; osallistuminen kokouksiin ja tapahtumiin Suomen edustajana; vierailujen ja tapahtumien järjestelyissä avustaminen; vienninedistämisessä avustaminen osana Team Finlandia; lehdistöseuranta ja mediakatsaukset; verkkosivujen ja sosiaalisen median päivittäminen; asiakaspalvelussa avustaminen; sekä muut edustuston päällikön määräämät tehtävät. Harjoittelijalla on mahdollisuus painottaa omia taitojaan ja kiinnostuksen kohteitaan.

Oma-aloitteisuus, positiivisuus, joustavuus ja sosiaalisuus ovat hyödyksi, minkä lisäksi edellytetään hyvää suullista ja kirjallista ilmaisutaitoa.

Kielitaitovaatimukset: Kiitettävä suomen, espanjan ja englannin kielen taito. Ruotsin taito on eduksi.

Muut osaamisvaatimukset: Microsoft Officen hallinta ja sosiaalisen median tuntemus.

Ajankohta ja kesto: 1.10.-31.12.2022 (3kk), tarkasta ajankohdasta voidaan myös sopia edustuston kanssa.

Työn luonne: Kokoaikatyö

Palkka: Bruttopalkka ilman työnantajan sivukuluja 1283,00 EUR/kk tai suoraan harjoittelijalle maksettava apuraha, joka on noin 1000 euroa/ kk.

Palkkaukseen tai muuhun rahoitukseen liittyvät lisätiedot:

Kolmen kuukauden pituinen harjoittelu edellyttää jommankumman seuraavista rahoitusmuodoista

  1. työnantajalle maksettavan yliopiston harjoittelutuen (vähintään 1680 euroa/harjoittelu)
  2. TAI suoraan opiskelijalle maksettavan apuraha- tai stipendirahoituksen tarvittaessa useista lähteistä (vähintään noin 2000 euroa/harjoittelu).

Päätös rahoitustuesta tulee liittää joko hakemukseen tai toimittaa heti kun päätös tehty, viimeistään haastattelun yhteydessä.

Viimeinen hakupäivä: 10.4.2022

Hakemuskirje suomeksi ja espanjaksi, CV sekä kopio opintosuoritusotteesta ja myönnetystä rahoitustuesta tulee lähettää sähköpostitse osoitteeseen [email protected] viimeistään 10.4.2022 klo 23:59 Chilen aikaa.