15.11.2021

Sveitsi: matkustustiedote

Turvallisuustaso

Noudata erityistä varovaisuutta

Muut turvallisuustason tiedot

Sää- ja tieliikennetiedot sekä lumivyöry- ja maanvyöryriski huomioitava.

Ajankohtaista

Koronaepidemian vuoksi tilanne ja rajoitukset saattavat muuttua äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti. Ajankohtaista tietoa Sveitsin tilanteesta löydät edustuston verkkosivuilta
https://finlandabroad.fi/web/che/ajankohtaista/-/asset_publisher/TV8iYvdcF3tq/content/koronavirustilanne-sveitsiss-c3-a4-ja-liechtensteinissa/384951 ja Sveitsin keskusterveysviranomaisen tiedotteesta:
https://www.bag.admin.ch/bag/en/home.html(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Terveysviranomaisten ylläpitämä koronaviruspalvelupuhelin: +41 58 463 00 00

Maassa on otettu käyttöön sovellus altistusjäljitykseen: https://www.bag.admin.ch/bag/en/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/swisscovid-app-und-contact-tracing.html(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Sveitsin maahantuloviranomaisten sivulta löytyy ajankohtainen tieto maahantulorajoituksista:
https://www.sem.admin.ch/sem/en/home.html(Linkki toiselle verkkosivustolle)

UM:n matkustustiedotteet ovat suosituksia

Vastaat matkapäätöksestäsi aina itse. Paikallisilla viranomaisilla on ensisijainen vastuu kaikkien maan alueella oleskelevien ihmisten turvallisuudesta ja hätätilanteissa etsintä- ja pelastustoimista. Kriisitilanteissa noudata paikallisten viranomaisten ohjeita. Seuraa uutisointia tiedotusvälineissä sekä tiedotusta edustuston verkkosivuilla, Facebookissa ja Twitterissä. UM ja Suomen ulkomaanedustustot avustavat suomalaisia konsulipalvelulain mukaisesti. Mikäli Euroopan unionin ulkopuolisessa kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, voit kääntyä muiden EU-maiden edustustojen puoleen. Valmismatkalaisia avustaa ensisijaisesti matkanjärjestäjä.
Konsulipalvelulaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990498(Linkki toiselle verkkosivustolle)
Konsulisuojeludirektiivi https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32015L0637(Linkki toiselle verkkosivustolle)
Laki matkapalveluyhdistelmistä http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170901(Linkki toiselle verkkosivustolle)

UM suosittelee matkustusilmoituksen tekemistä.
Matkustusilmoitus https://matkustusilmoitus.fi/(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Yleinen turvallisuustilanne

Sveitsi on hyvin turvallinen matkailumaa. Matkailijoiden kannattaa seurata paikallisia tiedotusvälineitä etenkin odotettavissa olevan sään ja tieliikenteen suhteen. Matkailijoiden on noudatettava viranomaisten antamia ohjeita ja määräyksiä eri tilanteissa.

Sveitsin viranomaisten vaaratilannesovellus on ladattavissa älylaitteisiin:
https://www.alert.swiss/(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Varo taskuvarkaita suuremmissa kaupungeissa ja suurten tapahtumien yhteydessä. Taskuvarkaita voi liikkua muun muassa ostoskaduilla ja julkisissa liikennevälineissä. Pidä silmällä matkatavaroitasi junissa.

Hätänumerot:
Yleinen hätänumero 112
Poliisi 117
Palokunta 118
Ambulanssi 144

Rikollisuus

Jos passisi katoaa tai varastetaan, tee siitä ilmoitus paikalliselle poliisiasemalle. Mikäli kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, hae hätämatkustusasiakirjaa (ETD = Emergency Travel Document) toisen EU-maan edustustosta.

Ota kopiot tärkeimmistä asiapapereista kuten passista ja lentolipuista. Säilytä ne erillään alkuperäisistä.

Liikenne

Sveitsissä on erinomainen, koko maan kattava julkisen liikenteen verkosto. Lippuja voi ostaa sivustolta www.sbb.ch

Omalla autolla liikkuessasi huolehdi, että riittävät autovakuutukset ovat voimassa. Maksa sakkoseuraamusten välttämiseksi moottoritiemaksu (vignette) rajalla heti maahan saavuttaessa.

Sveitsin moottoriteillä on paljon liikennettä ja ruuhkia esiintyy. Pidä valtateillä riittävä turvaväli, erityisesti huonon näkyvyyden (ajoittain sankkaa sumua) vallitessa. Pienemmillä teillä rankkasateet saattavat aiheuttaa katkoksia tieyhteyksissä eri puolilla maata. Vuoristossa maanvyörymät ja talvella lumivyörymät voivat haitata tieliikennettä. Osa vuoristoteistä on suljettuna talvisaikaan.

Autoilijoille hyödyllistä tietoa saa muun muassa osoitteesta https://www.tcs.ch/(Linkki toiselle verkkosivustolle).
Hätätapauksissa tulee ensisijaisesti kääntyä paikallisen poliisin puoleen.

Luonnonolot

Laskettelijoiden ja hiihto- ja luontomatkailijoiden on ehdottomasti noudatettava viranomaisten ja hiihtokeskusten ohjeita lumivyöryjen varalta (saks. Lawinengefahr, ransk. Danger d’avalanche, ital. Pericolo valanghe). Lumivyöryriskiä arvioidaan asteikolla 1-5, joista 5 on korkein riskitaso. Lumivyöryjä voi tapahtua myös alhaisen riskin aikaan. Lähes kaikki lumivyöryt tapahtuvat merkittyjen rinteiden ulkopuolella.
Perehdy matkustajavakuutuksen ehtoihin ennen matkalle lähtöä. Useat vakuutukset eivät kata merkittyjen rinteiden ulkopuolella tapahtuvia vahinkoja. Sivustolla http://www.slf.ch/(Linkki toiselle verkkosivustolle) tiedotetaan kattavasti ja asiantuntevasti vallitsevasta lumitilanteesta ja lumivyöryriskeistä. Osa sivuston tiedoista on luettavissa myös englanniksi.

Sivustoilla http://www.meteoschweiz.admin.ch(Linkki toiselle verkkosivustolle) ja http://www.srf.ch/meteo(Linkki toiselle verkkosivustolle) tiedotetaan Sveitsin sääoloista yleisesti. Vaihtelevat sääolot saattavat aiheuttaa etenkin vuoristossa katkoksia tieliikenneyhteyksissä. Vuodenajan mukaan rankat vesi- tai lumisateet sekä voimakas tuuli voivat aiheuttaa äkillisiä tulvia, lumi- ja maanvyörymiä sekä kaataa puita. Sateinen ja lauha sää voi aiheuttaa alavien maiden jokivarsilla äkillisiä tulvia myös talvisaikaan.

Terveys

Terveystarkastukset ja muut poikkeusjärjestelyt saattavat aiheuttaa viivästyksiä lentokentillä, raja-asemilla ja matkustettaessa muutenkin. Matkustajia kehotetaan varaamaan matkustamiseen tavanomaista enemmän aikaa.

Lisätietoja https://finlandabroad.fi/web/che/ajankohtaista/-/asset_publisher/TV8iYvdcF3tq/content/koronavirustilanne-sveitsiss-c3-a4-ja-liechtensteinissa/384951

Paras turva matkalla on kattava matkavakuutus. Eurooppalaisen sairaanhoitokortin hankkimista suositellaan. KELAn myöntämällä ilmaisella kortilla EU- ja ETA-alueella sekä Sveitsissä matkustava saa akuutissa sairastapauksessa sairaanhoitopalveluja samoin maksuin ja menettelyin kuin kyseisen maan asukkaat. Eurooppalaista sairaanhoitokortista lisätietoa Kelan verkkosivuilta: http://www.kela.fi/eurooppalainen-sairaanhoitokortti(Linkki toiselle verkkosivustolle).

Tilannetietoja mahdollisista tartuntataudeista löydät esimerkiksi Sveitsin terveysministeriön sivuilta: http://www.bag.admin.ch/influenza(Linkki toiselle verkkosivustolle).

Etenkin Sveitsin pohjoisosissa esiintyy borreliaa kantavia punkkeja. Riskialueiden kartta ja muuta punkkitietoa löytyy osoitteesta http://www.zecke.ch/html/risikogebiete.html(Linkki toiselle verkkosivustolle).

Jos sinulla on sairaus, olet raskaana, matkasi suuntautuu vaarallisille alueille tai harrastat riskialttiita lajeja, tarkista vakuutuksen kattavuus ja voimassaolo omalta vakuutusyhtiöltäsi. Sairaan tai kuolleen kotiuttaminen on kallista ja vaikea järjestää ilman kattavaa matkavakuutusta, eikä hoitoa aina saa ulkomailla ilman maksusitoumusta tai ennakkomaksua.

Selvitä ennakkoon matkakohteesi tartuntatautitilanne ja rokotussuositukset. Ne löydät seuraavien viranomaisten verkkosivuilta:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, "Matkailijan terveysopas" https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas(Linkki toiselle verkkosivustolle)
Maailman terveysjärjestö WHO http://www.who.int/en/(Linkki toiselle verkkosivustolle)
Euroopan tartuntatautivirasto http://www.ecdc.europa.eu(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Maan lait ja käytännöt

Koronapandemian johdosta matkustusrajoitukset ja karanteenisäädökset voivat muuttua nopeasti, joten on tärkeää seurata ajantasaisia viranomaistiedotteita, suurlähetystön verkkosivuja ja sosiaalista mediaa.

Paikallisviranomaisten tiedotusta voi seurata alla olevista linkeistä:
https://www.sem.admin.ch/sem/en/home.html(Linkki toiselle verkkosivustolle)
https://www.bag.admin.ch/bag/en/home.html(Linkki toiselle verkkosivustolle)

https://finlandabroad.fi/web/che/ajankohtaista/-/asset_publisher/TV8iYvdcF3tq/content/koronavirustilanne-sveitsiss-c3-a4-ja-liechtensteinissa/384951

Maahantulosäännökset

Ota passi tai henkilökortti mukaan matkalle.

UM ei vastaa vieraiden valtioiden maahantulosäännöksistä, kuten passin voimassaoloa koskevista ehdoista tai viisumivelvollisuudesta. Varmista ajantasaiset maahantulosäädökset kohdemaan viranomaisilta, esimerkiksi maan lähimmästä edustustosta.

Suomen kansalaisen matkustusasiakirjat https://um.fi/passi/(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Päivystys: Hätätapauksissa ota yhteys ulkoministeriön päivystykseen: puhelin +358 9 1605 5555 ja sähköposti [email protected].