Lapsen olosuhteiden selvittäminen

Ulkoministeriö voi toisen viranomaisen tai lapsen huoltajan pyynnöstä avustaa lapsen olosuhteiden selvittämisessä ulkomailla silloin, kun asia ei kuulu muun viranomaisen toimivaltaan.

Ulkoministeriö tekee lastensuojeluasioissa yhteistyötä sosiaali- ja terveysministeriön sekä Suomen lastensuojeluviranomaisten kanssa.

Edustusto voi huoltajan pyynnöstä tehdä selvityspyynnön koskien ulkomailla tilapäisesti oleskelevan lapsen olosuhteita. Lapsen olosuhteita koskevan tiedustelun tekeminen edellyttää, että huoltajalla on perusteltua syytä epäillä, että lapsen olosuhteet vaarantavat tai uhkaavat vaarantaa lapsen terveyttä.