Sveitsin markkinamahdollisuudet suomalaisyrityksille

Sveitsi ja Liechtenstein toipuvat tällä hetkellä monia muita maita paremmin Covid-19-kriisistä ja vastaavat niihin taloudellisiin haasteisiin, jotka johtuvat Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainaa vastaan. Covid-19 liittyvien rajoitusten aiheuttama kysyntävajaus johti rajoitusten poistamisen jälkeen kulutuksen ja talouden kasvuun, joka jatkuu ensi vuonna maltillisemmalla vauhdilla nykyisestä vaikeasta toimintaympäristöstä huolimatta. Lupaavimpia kasvupotentiaalia lähitulevaisuudessa löytyy seuraavilta toimialoilta: terveydenhuollon digitalisaatio/eHealth, elintarvikevienti, ulkomaan suorat sijoitukset (FDI) ja matkailu. Näin ollen Sveitsin ja Liechtensteinin verrattain hyvä taloustilanne kannattaisi hyödyntää taloudellisen toiminnan aktivoimiseksi tai vahvistamiseksi.

Bern
Bern

Sveitsi on ostovoimainen ja pääomarikas talousmahti, joka korkeasta kustannustasosta huolimatta on säilyttänyt paikkansa kv. innovaatio- ja kilpailukykyvertailujen johtavana maana. Inflaatio Sveitsissä on tällä hetkellä 3 prosenttia ja työttömyysaste runsaat 4 prosenttia, mikä on huomattavasti alhaisempi kuin muissa EU:n naapurimaissa. Talouskasvun (BKT) ennustetaan olevan 2 prosenttia vuonna 2022 ja 1,1 prosenttia vuonna 2023.

Sveitsi on pandemian jälkeenkin Suomen talousintressien edistämisen kannalta runsaasti hyödyntämättömiä mahdollisuuksia tarjoava maa. Digitaalisten palvelujen käytön lisääntyminen pandemian aikana, myös etätyön yhteydessä, on osoittanut digitalisoitiin mahdollisuudet ja edut sekä johtanut uuden digitaalisen talouden kehittymiseen. Suomen tulisi panostaa enemmän kanssakäymiseen Sveitsin kanssa niin tuotteiden ja palveluiden viennin, investointien kuin matkailunkin edistämisessä sekä innovaatioyhteistyössä.  Suurlähetystö näkee seuraavan vuoden aikana suomalaisyrityksille lupaavimpia mahdollisuuksia seuraavilla toimialoilla:

- Terveydenhuollon digitalisaatio/eHealth – Digitaalisten sovellusten potentiaalin hyödyntäminen terveysalalla ja kliinisessä tutkimuksessa.

- Elintarvikevienti – Hyödynnetään korkealaatuisten elintarvikkeiden ja tuotteiden kysyntää, myös luomusegmentillä.

- Ulkomaan suorat sijoitukset (FDI): Hyödynnetään Sveitsissä saatavilla olevaa riskipääomapotentiaalia ja tuodaan sveitsiläiset sijoittajat yhteen suomalaisten start-up-yritysten ja kasvuyritysten kanssa.

- Matkailu – Hyödynnetään matkustusrajoitusten poistamisen myötä syntynyttä matkustuskysyntää erityisesti kestävän matkailun alalla.

Lisätietoja:

Philipp Jordi, Suomen suurlähetystö Bern/Team Finland, [email protected]