Sveitsin markkinamahdollisuudet suomalaisyrityksille

Sveitsin markkinamahdollisuudet suomalaisyrityksille

Sveitsin potentiaalia kaupallisella alalla olisi hyödynnettävä tähänastista systemaattisemmin. Lupaavimpia markkinamahdollisuuksia lähitulevaisuudessa löytyy seuraavilta toimialoilta: terveydenhuollon digitalisaatio/eHealth, elintarvikevienti, ulkomaan suorat sijoitukset (FDI) ja matkailu.

Bern
Bern

Koronapandemia aiheutti Sveitsille suurimman talouskriisin 1970-luvun öljykriisin jälkeen. BKT:n supistui vuonna 2020 2,9 % ja työttömyys nousi 3,1 prosenttiin, mutta on elpynyt jälleen. BKT:n odotetaan kasvavan 3,3 % vuonna 2021. Myös työmarkkinatilanne on elpynyt, ja työttömyysaste oli 2,5 % marraskuussa 2021. Samoin Sveitsiläiset kotitaloudet suhtautuvat edelleen hyvin optimistisesti talouden kasvuun, siitä huolimatta, että kuluttajahintojen maltillinen kasvu (0,6%) rasittaa kotitalouksien budjetteja.

Sveitsi on pandemian jälkeenkin Suomen talousintressien edistämisen kannalta runsaasti hyödyntämättömiä mahdollisuuksia tarjoava maa. Sveitsi on ostovoimainen ja pääomarikas talousmahti, joka korkeasta kustannustasostaan huolimatta on säilyttänyt paikkansa kv. innovaatio- ja kilpailukykyvertailujen johtavana maana. Suomen tulisi kansantaloutena panostaa enemmän taloudelliseen kanssakäymiseen Sveitsin kanssa niin viennin, investointien kuin matkailunkin edistämisessä sekä innovaatioyhteistyössä. 

Suurlähetystö näkee seuraavan vuoden aikana suomalaisyrityksille lupaavimpia mahdollisuuksia seuraavilla toimialoilla:

  • Terveydenhuollon digitalisaatio/eHealth – Syvennetään ja kehitetään Suomen delegaation Sveitsin-vierailun tuloksena syksyllä 2021 luotuja yhteyksiä viranomaisten, sairaaloiden, yliopistojen ja yritysten välillä.
  • Elintarvikevienti – Luodaan ja kehitetään vuonna 2021 aloitettua yhteistyötä sveitsiläisten maahantuojien ja tukkukauppiaiden kanssa tiiviissä yhteistyössä ”Food from Finland” -ohjelmalla.
  • Ulkomaan suorat sijoitukset (FDI): Hyödynnetään Sveitsissä saatavilla olevaa riskipääomapotentiaalia ja tuodaan sveitsiläiset sijoittajat yhteen suomalaisten start-up-yritysten ja kasvuyritysten kanssa.
  • Matkailu – Hyödynnetään mahdollisuuksia tehdä Suomi entistä tunnetummaksi matkailukohteena Sveitsissä, varsinkin kun sveitsiläiset matkatoimistot ovat ilmoittaneet suuresta kysynnästä Suomen talvimatkoille talvella 2021/22.

 

Valtteri Hirvonen, Suomen suurlähettiläs, Sveitsi ja Liechtenstein

Philipp Jordi, Team Finland in Switzerland Coordinator