Sisärajanvalvonnan palautus Suomen ja Sveitisin väliseen liikenteeseen

Sisärajanvalvonnan palautus Suomen ja Sveitisin väliseen liikenteeseen

Suomen hallitus on päättänyt palauttaa sisärajavalvonnan Suomen ja Itävallan, Slovenian ja Sveitsin väliseen liikenteeseen. Näissä maissa tautitapausten määrät ovat edellisen arvioinnin jälkeen kääntyneet kasvuun. Rajoitukset astuvat voimaan maanantaina 27.7. ja ovat voimassa 25.8. asti. Hallitus arvioi maahantulorajoitusten tarvetta ja laajuutta uudelleen noin kahden viikon kuluttua epidemiologisen tilanteen perusteella.