Multimodaaliset liikkumispalvelut Sveitsissä

Multimodaaliset liikkumispalvelut Sveitsissä

Sveitsi edesauttaa multimodaalisten liikkuvuuspalveluiden kehittämistä liikkuvuusdataa käsittelevän avoimen yhteyspisteen avulla. Sen tavoitteena on parantaa liikenteen tehokkuutta ja kestävyyttä. Suomen liikkumispalvelutietojen avoin yhteyspiste toimii hyvänä esimerkkinä uusien liikuvuuspalveluiden kehittämisessä.

Sveitsillä on maailmanlaajuisesti johtava asema julkisessa liikenteessä tiheän joukkoliikennetarjonnan ansiosta. Noin 250 kuljetusyritystä (juna-, linja-auto-, raitiovaunu-, laiva- ja köysiratayhtiöt) tarjoavat liikennepalveluitaan alueellisissa liikennejärjestelmissä sekä kansallisessa liikenteessä. Vuonna 2019 sveitsiläiset matkustivat julkisen liikenteen välineillä yhteensä 25 mrd. kilometriä, joka henkeä kohden laskettuna tarkoittaa lähes 3000 km vuodessa. Kuljetusyritykset ovat toimialaorganisaatio Alliance SwissPassin alaisia, jonka tavoitteena on edistää yhdenmukaisuutta yhtenäisen hinnoittelun, tuotevalikoiman ja standardien (esim. asiakastiedot) kautta. Tämä mahdollistaa matkustamisen Sveitsin sisällä helposti, vain yhdellä lipulla.

Merkittävä rooli multimodaalisella liikkuvuudella

Yhdistämällä useita eri liikennemuotoja (julkinen liikenne, yhteiskäyttöautot, vuokrattavat polkupyörät ja miniskootterit sekä taksit ja muut kuljetuspalvelut) Sveitsin hallitus haluaa yksinkertaistaa matkustamista entisestään, jotta olemassa olevia liikennepalveluita voidaan käyttää ja hyödyntää kohdennetummin. Sillä tavoin lisätään liikennejärjestelmän tehokkuutta ja kestävyyttä. Jotta yritykset voivat kehittää vastaavia palveluita, esimerkiksi mobiilisovelluksia, ne tarvitsevat tietoa erilaisilta liikenne- ja palvelualan toimijoilta.

Tässä yhteydessä multimodaalisella liikkuvuudella on merkittävä rooli, ja sen vuoksi se tulisi integroida liikkuvuuspalveluihin. Multimodaaliset liikkuvuuspalvelut parantavat julkisen liikenteen saavutettavuutta, koska ne poistavat monimutkaiset julkisen liikenteen hinnoittelujärjestelmät. Tähän liittyy myös lipunmyynnin mahdollistaminen julkisessa liikenteessä, joka tapahtuu toimialasäännöksillä.

NaDIM: liikkuvuusdataa käsittelevä avoin yhteyspiste

Tätä taustaa vasten Sveitsin hallitus on antanut liittovaltion liikennevirastolle tehtäväksi perustaa liikkuvuusdataa käsittelevän kansallisen avoimen yhteyspisteen (Nationale Dateninfrastruktur Mobilität NaDIM) liikkuvuustiedon vaihtamista varten. "NaDIM: n tulisi olla riippumaton, luotettava, avoin, syrjimätön, läpinäkyvä, voittoa tavoittelematon, korkealaatuinen ja teknisesti joustava." Tietojen luovuttaminen on vapaaehtoista eli tiedot pysyvät omistajillaan, jotka myös ylläpitävät niitä.

Suomi älyliikenteen hyvänä esimerkkinä

Viime vuoden lopulla julkaistu liittohallituksen teettämä raportti "Daten als Infrastruktur für multimodale MobilitätsdienstleistungenLinkki toiselle web-sivustolle.", mainitsee myös älyliikenteen kehityksen Suomessa ja muutoksen kohti palveluajattelua liikennealalla (MaaS), sekä etenkin liikkuvuuspalveluiden tiedon luovutusvelvollisuuden (sivu 67- 68) 1. Raportin mukaan tiedon avoimuuteen liittyy sen hyödyntäminen mahdollisimman tehokkaasti. Kilpailua voi syntyä sekä palveluntarjoajien että välityspalveluiden välille. Kerätyn tiedon perusteella voidaan kehittää samanaikaisesti useita innovaatioita. Lisäksi raportissa todetaan, että olosuhteet Suomessa johtavat uusiin, innovatiivisiin liikkuvuuspalveluihin, minkä esimerkiksi ”Whim” –sovellus osoittaa.

Suomessa jo käytössä olevasta vapaasta tiedonsiirrosta saatujen kokemusten perusteella näemme mahdollisuuden tuoda suomalaista osaamista liikkuvuuden tietoinfrastruktuurin kehittämiseen Sveitsissä.

Philipp Jordi/Siina Heimo

1 Loppuraportti Linkki toiselle web-sivustolle."Daten als Infrastruktur für multimodale Mobilitätsdienstleistungen (Data infrastruktuurina multimodaalisille liikkuvuuspalveluille)".

 

Linkit:

Liittovaltion liikennevirasto: Multimodaalinen liikkuvuus: https://www.bav.admin.ch/bav/en/home/topics/mmm.htmlLinkki toiselle web-sivustolle.

Liittoneuvoston tiedote 1.7.2020: Liittoneuvosto haluaa helpottaa eri liikennemuotojen yhdistämistä ja luoda siksi tietoinfrastruktuurin.
https://www.bav.admin.ch/bav/de/home/publikationen/medienmitteilungen.msg-id-79690.htmlLinkki toiselle web-sivustolle.

Loppuraportti 26.11.2019. Data infrastruktuurina multimodaalisille liikkuvuuspalveluille: 
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/61994.pdfLinkki toiselle web-sivustolle.

Multimodaaliset liikkuvuuspalvelut: Toimintasuunnitelmat: Liikkuvuusdata ja myynnin avaaminen julkisen liikenteen ulkopuolisille palveluntarjoajille (07.12.2018) https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/55201.pdfLinkki toiselle web-sivustolle.

Suomen liikkumispalveluiden tietojen avoin yhteyspiste palveluiden kehitykseen:
https://finap.fi/Linkki toiselle web-sivustolle.

Swiss Mobility Arena: https://www.mobilitaetsarena.ch/en/Linkki toiselle web-sivustolle.