Inofficiellt OSSE-möte på hög nivå i Helsingfors i juli

Inofficiellt OSSE-möte på hög nivå i Helsingfors i juli 

Pressmeddelande 149/2015
5.6.2015

I Helsingfors ordnas den 10 juli ett inofficiellt möte på hög nivå mellan Europeiska säkerhets- och samarbetsorganisationen OSSE:s deltagarstater. Inbjudna är förutom OSSE:s så kallade trojka, alltså utrikesministrarna från Schweiz, Serbien och Tyskland, dessutom deltagare på vice ministernivå från OSSE:s 57 deltagarstater.

OSSE:s ordförandeland Serbien är sammankallare och ordförande för mötet. Finland har på begäran av Serbien lovat vara värd för mötet. Diskussionen kommer att fokuseras på frågor som gäller Europas säkerhet och programmet preciseras under de närmaste veckorna. Mötet lägger också grund för OSSE:s officiella ministerråd som ordnas i Belgrad i december.

En del av inledningen av mötet som hålls i Finlandiahuset tillägnas åt att det är 40 år sedan man på samma plats, år 1975, höll Europas säkerhets- och samarbetskonferens, ESSK.

Det inofficiella mötet på hög nivå ordnas skilt från generalförsamlingen för OSSE:s parlamentariska dimension. Den ordnas i Helsingfors den 5­–9 juli.

För mera information: angående OSSE, OSSE-ambassadören Katja Pehrman, tfn +43 676 8483 50350 och angående konferensens arrangemang, ambassadör Hannu Kyröläinen, tfn 0295 351 027

ETYJ
turvallisuus
ulko- ja turvallisuuspolitiikka