Avoin tehtävä Suomen suurlähetystössä: Kaupallis-taloudellisten asioiden neuvonantaja

Avoin tehtävä Suomen suurlähetystössä: Kaupallis-taloudellisten asioiden neuvonantaja

Bernin suurlähetystö etsii kaupallis-taloudellisten asioiden neuvonantajaa kaksivuotiseen määräaikaiseen työsuhteeseen 1.6.2019 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Paikallisesti palkatun asiantuntijan tehtävänkuvaan kuuluvat kahdenväliseen kaupallis-taloudelliseen yhteistyöhön liittyvät kysymykset, erityisesti Team Finland –koordinaattorina Sveitsissä toimiminen. Asiantuntijalle kuuluu myös Sveitsin kaupallis-taloudellisen kehityksen ja tähän liittyvien kysymysten seuranta ja niistä raportointi ja osallistuminen tilanteen mukaan muiden edustustolle kuuluvien tehtävien hoitoon.

Tehtävään haetaan ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanutta henkilöä, jolla on kokemusta kaupallis-taloudellisten tehtävien hoidosta ja kiinnostusta yhteiskunnallisiin kysymyksiin. Etenkin Sveitsin markkinoiden tuntemus ja perehtyneisyys Suomen vientiyrityksiin on toivottavaa. Team Finland –koordinaattorina toimiminen edellyttää oma-aloitteisuutta sekä kykyä ideoida konkreettisia toimenpiteitä Team Finland –tavoitteiden saavuttamiseksi itsenäisesti sekä yhteistyössä muiden Team Finland -toimijoiden kanssa. Hakijalta toivotaan myös hyviä viestintätaitoja, joustavuutta ja kykyä sekä itsenäiseen toimintaan että työskentelemään osana tiimiä.

Hakijalta edellytetään erinomaista saksan ja englannin sekä myös suomen kielen kirjallista ja suullista taitoa. Eduksi luetaan myös ranskan ja ruotsin kielen osaaminen.

Neuvonantaja palkataan ns. paikallisesti palkatun työntekijän ehdoin, jolloin työsuhteeseen sovelletaan Sveitsin lainsäädäntöä. Tehtävään ehdolla olevasta hakijasta tehdään hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (laki turvallisuusselvityksistä 726/2014). Tarkat tiedot turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista supo.fi.

Suomen suurlähetystö käsittelee hakijoiden antamia henkilötietoja luottamuksellisesti ja EU:n tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Suurlähetystö ei siirrä tai luovuta tietoja eteenpäin ilman perusteltua ja lainmukaista syytä. Hakijoita pyydetään tutustumaan ulkoministeriön tietosuojakäytäntöön osoitteessa um.fi/tietosuoja-ulkoasiainhallinnossa. Hakemalla tehtävää hakija hyväksyy ulkoministeriön tietosuojakäytännön ja antaa suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn.

Vapaamuotoiset hakemukset ansioluetteloineen ja palkkatoiveineen pyydetään toimittamaan osoitteeseen [email protected] 29.4.2019 mennessä. Samaan osoitteeseen pyydetään lähettämään myös mahdolliset lisätietotiedustelut.