5.11.2019

Brasilia: matkustustiedote

Turvallisuustaso

Noudata tavanomaista varovaisuutta

Muut turvallisuustason tiedot

Rikollisuutta suurkaupungeissa. Vältä mielenosoituksia. Vältä pimeällä liikkumista.

Ajankohtaista

Suurkaupunkien slummit "favelas", erityisesti Rio de Janeirossa, ovat erittäin vaarallisia alueita ja niitä tulee välttää. Riski joutua keskelle aseellista välikohtausta on korkea. Turisteille järjestettäviin slummikiertoajeluihin osallistumista ei suositella.

Suositellaan keltakuumerokotteen ottamista ennen matkaa. Jos ei ole esittää Kansainvälistä rokotuskorttia Brasilian maahantuloviranomaisille, niin maahan pääsy tai jatkolento maasta saatetaan estää.

UM:n matkustustiedotteet ovat suosituksia

Vastaat matkapäätöksestäsi aina itse. Paikallisilla viranomaisilla on ensisijainen vastuu kaikkien maan alueella oleskelevien ihmisten turvallisuudesta ja hätätilanteissa etsintä- ja pelastustoimista. Kriisitilanteissa noudata paikallisten viranomaisten ohjeita. Seuraa uutisointia tiedotusvälineissä sekä tiedotusta edustuston verkkosivuilla, Facebookissa ja Twitterissä. UM ja Suomen ulkomaanedustustot avustavat suomalaisia konsulipalvelulain mukaisesti. Mikäli Euroopan unionin ulkopuolisessa kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, voit kääntyä muiden EU-maiden edustustojen puoleen. Valmismatkalaisia avustaa ensisijaisesti matkanjärjestäjä.
Konsulipalvelulaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990498
Konsulisuojeludirektiivi https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32015L0637
Laki matkapalveluyhdistelmistä http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170901

UM suosittelee matkustusilmoituksen tekemistä.
Matkustusilmoitus https://matkustusilmoitus.fi/

Yleinen turvallisuustilanne

Brasiliassa rikollisuus on ongelma ja erityisesti suurkaupungeissa on oltava valppaana. Passi, lentolippu, suuret rahamäärät, arvoesineet ja -korut kannattaa säilyttää hotellin tallelokerossa. Pimeällä yksin liikkumista tulee välttää.

Erityisesti suurimmissa kaupunkikeskuksissa saattaa esiintyä mielenosoituksia, usein ilman ennakkovaroitusta. Mielenosoituksia tulee välttää, ne saattavat muuttua väkivaltaisiksi. Suosittelemme seuraamaan paikallisia tiedotusvälineitä ja noudattamaan paikallisten viranomaisten ohjeita.

Rikollisuus

Brasiliassa rikollisuus on hyvin yleistä ja siihen voi liittyä väkivaltaa, joten ryöstötilanteessa ei tulisi tehdä vastarintaa.

Suurkaupungeissa ja turistialueilla liikuttaessa on hyvä noudattaa erityistä varovaisuutta. Aseellisten ryöstöjen uhka on suuri suurkaupunkien keskustoissa sekä lentokentiltä hotelleihin johtavien väylien varrella. Ryöstöjä esiintyy usein liikennevaloissa, joten auton ovet ja ikkunat kannattaa pitää lukittuina. Taskuvarkaudet ovat yleisiä. Lapsi- ja nuorisojengit ryöstävät turisteja, erityisesti rantojen tuntumassa liikuttaessa tulee olla varuillaan. Yöllä kaupungilla liikkumista jalkaisin on syytä välttää.

Rio de Janeirossa ja São Paulossa on ajoittain rikollisliigojen keskinäisiä tai niiden ja poliisin välisiä aseellisia yhteenottoja, jotka voivat ulottua myös turistialueille. Rikollisjoukot ovat välillä myös tarkoituksella kohdistaneet aseellisia hyökkäyksiä siviilejä vastaan luodakseen epäjärjestystä.

Riski tulla huumatuksi (esim. juomaan lisätään huumaavaa ainetta), joutua seksuaalisen häirinnän kohteeksi tai tulla raiskatuksi on myös mahdollista yöelämän pyörteissä.

Puhelinhuijaukset ovat yleisiä ja niihin voi liittyä uhkauksia eri muodoissa. Varo antamasta henkilötietoja itsestäsi, perheestäsi tai olosuhteistasi puhelimitse, jollet varmasti tiedä/tunnista soittajaa tai tiedä kyselijän tarkoitusperää.

Luottokorteilla voi maksaa yleisesti, mutta luottokorttien kopiointia esiintyy. Korttia käyttäessä kannattaa olla huolellinen eikä sitä tule maksutilanteessa päästää silmistään. Pankkiautomaatilla asioidessa on oltava erityisen valppaana.

Lapsia ei tule jättää ilman valvontaa.

Uutta passia voi anoa Suomen São Paulon -konsulaatista. Hätäpassi kotimatkaa varten on kirjoitettavissa Rio de Janeiron -kunniapääkonsulaatissa sekä Brasílian-suurlähetystössä.

Jos passisi katoaa tai varastetaan, tee siitä ilmoitus paikalliselle poliisiasemalle. Mikäli kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, hae hätämatkustusasiakirjaa (ETD = Emergency Travel Document) toisen EU-maan edustustosta.

Ota kopiot tärkeimmistä asiapapereista kuten passista ja lentolipuista. Säilytä ne erillään alkuperäisistä.

Liikenne

Liikennesääntöjen noudattaminen on ylimalkaista, ajonopeudet suuria ja ajotyyli on arvaamatonta, eikä jalankulkijaa huomioida liikenteessä. Valtavat ruuhkat ovat yleisiä niin kaupungeissa kuin niiden sisääntuloreiteilläkin.

Teiden ylläpito on heikkoa. Sadekaudella suurkaupungeissa viemäriverkostojen huonon kunnon sekä riittämättömyyden vuoksi kadut saattavat tulvia ja liikenne ruuhkautuu entisestään.

Suurkaupunkien sisäisissä paikallisliikenteen linja-autoissa on riski tulla ryöstetyksi tai joutua taskuvarkauden kohteeksi. Metroja voi käyttää, mutta niissäkin taskuvarkaudet ovat mahdollisia. Julkisissa, täysissä liikennevälineissä, voi joutua seksuaalisen häirinnän kohteeksi.

Käytä vain virallisia takseja. Hotellien omat taksit, applikaation kautta tilattavat, tolpilta otettavat sekä Uber -taksit ovat laillisia ja pääsääntöisesti turvallisia.

Luonnonolot

Sadekaudella tulvat ovat yleisiä. Voimakkaat rankkasateet aiheuttavat tulvia myös kaupungeissa puutteelisen viemäröinnin vuoksi.

Brasiliassa ei ole suuria luonnonmullistuksia kuten maanjäristyksiä, hirmumyrskyjä tai tulivuorenpurkauksia.

Terveys

Kaikille matkailijoille suositellaan kattavaa matkavakuutusta.

Yksityiset sairaalat Brasiliassa ovat hyvätasoisia, mutta kalliita. Sairaalahoitoa vaativissa sairaustapauksissa on suositeltavaa ottaa heti yhteys oman matkavakuutuksen palvelukeskukseen ja selvittää mitä paikallissairaalaa vakuutusyhtiö suosittelee.

Apteekeissa on laajat valikoimat lääkkeitä, joita on usein saatavilla myös ilman reseptiä.

Vesijohtovettä ei suositella juotavaksi missään osassa maata. Matkaripulia esiintyy yleisesti, sen riskiä voi vähentää noudattamalla hyvää käsi- ja ruokahygieniaa.

Brasiliassa esiintyy useita hyttysten levittämiä virustauteja. Hyttysten pistoilta kannattaa suojautua peittävillä, vaaleilla vaatteilla, käyttämällä hyttyskarkotteita ja hyttysverkkoa.

Brasiliassa esiintyvästä keltakuume-epidemiasta ja zikavirustilanteesta löytyy tietoja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen verkkosivuilta Matkailijan terveysoppaasta.

Lue myös ohje Kansainvälisen rokotustodistuksen tarpeellisuudesta. Brasilian maahantuloviranomaiset saattavat estää maahan pääsen tai jatkolennon maasta, jos ei ole esittää kansainvälistä rokotustodistusta englannin kielellä.

Brasilian terveysministeriön englanninkielinen terveysportaali, joka sisältää terveystietoa matkaajille:

Portal Saude: http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/o-ministerio/principal/secretarias/svs/viajante-en

Jos sinulla on sairaus, olet raskaana, matkasi suuntautuu vaarallisille alueille tai harrastat riskialttiita lajeja, tarkista vakuutuksen kattavuus ja voimassaolo omalta vakuutusyhtiöltäsi. Sairaan tai kuolleen kotiuttaminen on kallista ja vaikea järjestää ilman kattavaa matkavakuutusta, eikä hoitoa aina saa ulkomailla ilman maksusitoumusta tai ennakkomaksua.

Selvitä ennakkoon matkakohteesi tartuntatautitilanne ja rokotussuositukset. Ne löydät seuraavien viranomaisten verkkosivuilta:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, "Matkailijan terveysopas" https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Maailman terveysjärjestö WHO http://www.who.int/en/
Euroopan tartuntatautivirasto http://www.ecdc.europa.eu

Maan lait ja käytännöt

Brasiliassa henkilöllisyystodistus on oltava aina mukana. Valokopio passista riittää, joten jätä passi hotellin tallelokeroon.

Brasilia on merkittävä huumekaupan kauttakulkumaa. Huumeiden hallussapidosta ja salakuljetuksesta annettavat rangaistukset ovat ankaria. Huolehdi lentokentällä siitä, että matkatavaroihisi ei päästä lisäämään sinulle kuulumattomia tavaroita.

Lasten seksuaalinen hyväksikäyttö on erityisen vakava rikos ja seuraamukset ovat ankarat.

Virkavallan halveksunta on vakava rikos, josta voi seurata sakko- tai vankeusrangaistus.
Brasilian liikenteessä on "nollatoleranssi" (0,0%) alkoholin suhteen.

Seksin harjoittaminen julkisella paikalla on Brasiliassa rangaistava teko.

Riippumatta lapsen kansalaisuudesta, jos alaikäinen lapsi matkustaa vain toisen huoltajan tai jonkun kolmannen osapuolen kanssa, tulee toiselta huoltajalta/tai huoltajilta olla kirjallinen portugalinkielinen todistus, jolla oikeutetaan lapsen matkustaminen. Todistuksen tulee olla laillistettu apostilla-todistuksella.

Suomalainen voi oleskella Brasiliassa 90 vrk viisumivapaasti. Jos ylität tämän ajan, etkä ole hakenut oleskelulupaa, niin maasta lähtiessä Polícia Federal määrää sakon. Kun saavut maahan seuraavan kerran sakko tulee olla maksettuna ja rajanviranomaisille tulee esittää maksukuitti.

Maahantulosäännökset

Suomen São Paulon -konsulaatti / Consulado da Finlândia
Edifício Çiragan Offices
Alameda Ministro Rocha Azevedo, 38 Conj. 203
Cerqueira César
CEP 01410-000 SÃO PAULO – SP, Brasil
Puhelin: +55 11 3061 0938
Sähköposti: [email protected]

Suomen Brasílian -suurlähetystö / Embaixada da Finlândia
SES - Avenida das Nações, Qd 807, Lt 27
CEP 70417-900 BRASÍLIA-DF, Brasil
Puh:+55 61 3443 7151
Sähköposti: [email protected]

http://www.finlandia.org.br
http://www.facebook.com/embaixadafinlandia
http://twitter.com/embfinlandia

UM ei vastaa vieraiden valtioiden maahantulosäännöksistä, kuten passin voimassaoloa koskevista ehdoista tai viisumivelvollisuudesta. Varmista ajantasaiset maahantulosäädökset kohdemaan viranomaisilta, esimerkiksi maan lähimmästä edustustosta.

Suomen kansalaisen matkustusasiakirjat https://um.fi/passi/

Yhteystiedot

São Paulon -konsulaatti

Edifício Çiragan Offices
Alameda Ministro Rocha Azevedo, 38 Conj. 203
Bela Vista
01410-001 SÃO PAULO - SP
BRAZIL

Päivystys: Hätätapauksissa ota yhteys ulkoministeriön päivystykseen: puhelin +358 9 1605 5555 ja sähköposti [email protected].