Nya ambassadörer till Brasilien, Ungern och Tjeckien

Nya ambassadörer till Brasilien, Ungern och Tjeckien

Under föredragningen den 20 april förordnade republikens president Jouko Leinonen till ambassadör i Brasilien, Markku Virri till ambassadör i Ungern och Jukka Pesola till ambassadör i Tjeckien. De tar över sina nya uppdrag den 1 september 2018.

Jouko Leinonem

Jouko Leinonen är för närvarande chef för utrikesministeriets enhet för Södra och västra Afrika.

Han har tidigare varit ambassadörens ställföreträdare i Paris, Brasília och Abu Dhabi och bland annat skött handelspolitiska uppgifter vid EU-representationen i Bryssel.

Vid ministeriet har Leinonen också arbetat vid den utvecklingspolitiska avdelningen och vid EU-sekretariatet.

Leinonen är diplomingenjör och politices magister. Han började arbeta vid utrikesministeriet 1996.

Markku Virri

Markku Virri, som blir ambassadör i Budapest, är för närvarande Finlands ambassadör i Brasília.

Han har tidigare varit ambassadörens ställföreträdare i Ottawa och innehaft olika uppdrag vid ambassaderna i Haag, London och Brasília.

Vid utrikesministeriet har Virri arbetat som chef för enheten för vapenkontroll och i olika uppdrag vid den politiska avdelningen, den handelspolitiska avdelningen, den utvecklingspolitiska avdelningen och vid avdelningen för Amerika och Asien.

Virri är politices magister och har varit i utrikesministeriets tjänst sedan 1991.

Jukka Pesola

Jukka Pesola övergår till ambassaden i Prag från uppdraget som ledande sakkunnig vid enheten för Central-, Väst- och Sydeuropa.

Före det arbetade Pesola som chef för den handelspolitiska enheten 2013–2017 och som chef för enheten för internationell miljöpolitik 2010–2013.

Han har också innehaft olika uppdrag vid den handelspolitiska avdelningen. I utrikesrepresentationen har Pesola tjänstgjort vid Finlands ständiga representation i Genève, vid FN-representationen i New York och vid ambassaden i Moskva.

Pesola har en magisterexamen i förvaltning. Han började arbeta vid utrikesministeriet 1991 och började sin diplomatkarriär 1995.

Ytterligare information: Pirjo Tulokas, personaldirektör, tfn 0295 351 413