EU-medborgare ska registrera sig vid Migrationsverket från ingången av 2017

EU-medborgare ska registrera sig vid Migrationsverket från ingången av 2017

Registreringar av uppehållsrätt för EU-medborgare som söks i Finland överförs från polisen till Migrationsverket vid ingången av 2017.

Som EU-medborgare kan du vistas i Finland tre månader utan att registrera dig. Om du vistas i Finland under en lägre period, ska du registrera din uppehållsrätt vid ett av Migrationsverkets serviceställen inom tre månader efter din inresa i landet.

Läs mer: Vem är EU-medborgare?

Smidigast lämnar du in din ansökan i e-tjänsten

Lämna in din ansökan om registrering av uppehållsrätt i e-tjänsten Enter Finland. Bifoga en utredning om din sysselsättning och varifrån du får din försörjning i Finland:

  • Om du arbetar, ska du bifoga ett anställningsintyg eller en bekräftelse från arbetsgivaren om anställning.
  • Om du är företagare eller frilansare, ska du bifoga bevis på din sysselsättning.
  • Om du studerar, ska du bifoga bevis på att du är inskriven vid en läroanstalt i Finland.
  • Om du inte arbetar eller studerar, ska du bifoga bevis på varifrån du får din försörjning i Finland.

Dessutom ska du ha ett giltigt pass eller identitetskort från ditt hemland.

När du har lämnat in ansökan med bilagor i Enter Finland ska du boka en tid på ett av Migrationsverkets serviceställen för att styrka din identitet.

Om du ansöker med en pappersansökan hittar du våra blanketter här.

Snart kan du betala registreringen med kreditkort

Registreringen kostar 54 euro. Du kan betala behandlingsavgiften i Enter Finland med dina nätbankskoder och snart även med kreditkort.

Om du lämnar in din ansökan på en pappersblankett kan du på servicestället betala antingen kontant eller med något av de vanligaste betalkorten.

Nordiska medborgare registrerar sig vid magistraten

Nordiska (svenska, norska, danska och isländska) medborgare utgör undantag, eftersom de kan registrera sin uppehållsrätt direkt vid magistraten. Mer information hittar du på magistratens webbplats.

Ytterligare information om registrering av EU-medborgare: Migrationsverket