Unicef ja Suomi tekevät yhteistyötä lasten oikeuksien turvaamiseksi

Unicef ja Suomi tekevät yhteistyötä lasten oikeuksien turvaamiseksi

Lapset ja tekoäly: mitä näillä kahdella on yhteistä? Suomen mielestä hyvin paljon. Tämän takia Suomen Ulkoministeriö on rahoittanut UNICEF:in ”Lapset ja Tekoäly” – projektia, jonka osana järjestettiin ”Tekoäly ja lapset Latinalaisessa Amerikassa ja Karibialla” –workshop São Paulossa 9-10 maaliskuuta konsulin Lasse Keisalon läsnä ollessa. Projektin tavoitteena on, että lasten oikeudet pysyvät keskiössä YK:n kestävän kehityksen tavoitteissa (Sustainable Development Goals).

Yksi Suomen painopisteistä YK:n kanssa tehtävässä yhteistyössä on edistää tyttöjen asemaa ja oikeuksia sekä suojella etenkin heikoimmassa asemassa olevia lapsia. Teknologian kehityksen, ja yhä digitaalisemman ja yhtenäisemmän maailman takia on välttämätöntä suojella lapsia, minimisoitava riskejä ja maksimoitava hyötyjä, joita teknologian nopea kehitys tuo tullessaan.

Workshopin painopisteenä oli huomioida lasten haavoittuvuudet teknologian suhteen, ja se, miten teknologia voi vaikuttaa lasten ihmisoikeuksiin. Lapset ja tekoäly -projektin päätarkoituksena on laatia ohjeistus hallituksille, yksityissektorille, ja jopa YK:lle keinoälyn turvallisesta käytöstä ja sen hyödyllisen käytön soveltamisesta lasten kehitykseen.

Suomi, yhtenä etiikan, ihmisoikeuksien ja tekoälyn mallimaista, tuo esiin teknologian mahdollisuuksia ja haasteita projektin avulla. Workshop on osa tapahtumasarjaa, joka huipentuu kesäkuussa Helsingissä pidettävään forumiin, kun ohjeistukset julkaistaan. Projekti alkoi viime vuonna ja se kestää kaksi vuotta.

Suomi tunnistaa Unicefin tärkeän roolin ja on ylpeä osallistumisestaan ohjeistuksen toteuttamiseen, jonka aihe on merkityksellinen koko maailmassa.