Maakatsaus: Digitaalisuuden kasvunäkymät Brasiliassa

Maailman suurimmaksi sanottu 5G taajuuksien huutokauppa Brasiliassa tapahtui vuoden 2021 lopulla. Sen jälkeen kaupallisten 5G verkkojen käyttöönoton nopeus on ylittänyt huutokauppaehdoissa asetetut tavoiteajat ja 5G-peiton kattavuus on ylittänyt kaikki Brasilian kansallisen telekommunikaatioviraston, Anatelin, asettamat tavoitteet.

Brasilian 5G-verkon kattavuus laajenee kovalla vauhdilla.

Viime vuoden heinäkuussa 5G-teknologialla oli Brasiliassa jo yli 10 miljoonaa käyttäjää ja se toimi yli 150 kaupungissa eri puolilla maata. Operaattorit tarjoavat nyt 5G-teknologiaa jokaiseen osavaltion pääkaupunkiin, jokaiseen yli 500 000 asukkaan kaupunkiin ja yli puoleen 200 000 asukkaan kaupungeista. Joulukuussa2023 Anatel myönsi uusia 3,5 GHZ ”standalone” 5G lisenssejä otettavaksi käyttöön 623 uudessa kunnassa. Prosessi etenee kohti pienempiä kaupunkeja ja kuntia, niin että 5G peitto saadaan myös harvaan asutuille alueille vuoteen 2029 mennessä

Vuoden 2021 5G taajuuksien huutokaupassa oli paljon ehtoja ja vastuita taajuuskaistoja voittaneille operaattoreille. Valtakunnanlaajuisia taajuuksia voittaneiden yritysten velvollisuuksiin kuuluu muun muassa: 5G verkon tuominen kaikkiin pääkaupunkeihin ja kaupunkeihin, joissa on enemmän kuin 30 000 asukasta; varmistaa 4G verkon peitto liittovaltion valtateillä, joissa ei aiemmin ollut yhteyksiä, tuoda internet vesistökaapeleilla Amazonin alueelle ja ottaa valokuituverkko käyttöön paikoissa, joissa ei ollut lainkaan internet yhteyksiä, tuoda yhteydet harvaan asuttujen alueiden kouluihin, sekä toteuttaa liittovaltion julkishallinnon yksityinen viestintäverkko-hanke pääkaupungissa Brasíliassa sekä sitä ympäröivässä liittovaltiopiirissä.

Uusi viranomaisverkko

Yksityinen valtionhallinnon kriittisen viestinnän 5G-verkko rakennetaan alkuvaiheessa Brasíliassa ja liittovaltiopiirissä, mutta samalla rakennetaan viranomaiskäyttöön kiinteä valokuituyhteys myös muiden 26 osavaltion pääkaupunkeihin. Verkkoelementtien kilpailutus tapahtui marraskuussa 2023, tätä prosessia johtaa määräajaksi perustettu erityistehtäväyhtiö EAF (Entidade Administradora de Faixa). EAF:n hallinnossa on mukana myös kolme perinteistä kaupallista operaattoria: Claro, TIM ja Vivo, jotka voittivat valtakunnalliset lisenssit 3,5 GHz 5G-kaistaan. Tämä kriittisen viestinnän verkko saattaa tarjota liiketoimintamahdollisuuksia suomalaisille yrityksille, jotka tarjoavat sopivia kriittisen viestinnän palveluita operaattoreille tai loppukäyttäjille.

Brasilian viranomaiset ovat tehneet useita vierailuja Suomeen tutustuakseen Suomen toimintamalliin ja Suomen kriittisen viestinnän ekosysteemiin. Suomi on nähty monelta osin globaalina edelläkävijänä niin käytössä olevan teknologian, kuin viranomaisten kesken yhdessä jaetun toimintamallinkin suhteen. Myös korkean tason vierailuja Suomesta Brasiliaan on tehty tämähän teemaan liittyen.

Kriittisen infrastruktuurin tehokkaan ja modernin käytön lisäksi Brasilian viranomaisille on painotettu verkkoturvallisuuden ja tietoturvan tärkeyttä. Eurooppalainen lainsäädäntö tarjoaa hyviä vertailukohtia verkkoturvallisuuteen liittyen, kuten esimerkiksi 5G-työkalupakki, digitaalipalvelulaki, audiovisuaalisten mediapalveluiden direktiivi ja digitaalisia markkinoita koskeva lainsäädäntö, uusista tietoturvadirektiiveistä puhumattakaan. Maan kattavien 5G verkkojen odotetaan luovan Brasiliassa valtavan sysäyksen kaikille verkkoyhteyksiin liittyville aloille, mukaan lukien kriittiset tietoverkot, liikennesektori, terveyssektori, satamat ja logistiikka sekä IOT ja teollisuussovellukset esimerkiksi kaivostoimintaan, biotalouteen ja maatalouteen liittyen.

Digitaalinen inkluusio ja investoinnit

Digitaalisen inkluusion suhteen Brasilian suurimpana haasteena on se, että lähes 20 % väestöstä on edelleen ilman internetyhteyttä. Tämä tarkoittaa, että esimerkiksi 8000 koulua ja 8000 terveysasemaa ovat ilman minkäänlaista internet-yhteyttä. Yhteyden saaminen julkisiin kouluihin, terveyspalveluihin ja yleisiin turvallisuusviranomaisiin on tarpeen digitaalisen inkluusion, digitaalisen hallinnon ja muiden viranomaispalvelujen tarjoamiseksi koko Brasilian väestölle. Puuttuva internet- yhteys estää näillä alueilla myös kansalaisten pääsyn Brasilian sosiaaliturvan piiriin, sillä anomus moniin tukimuotoihin on tehtävissä pääsääntöisesti digitaalisesti.

Brasilian nykyinen hallinto julkaisi hiljattain valtavan Brasilian kehitystä tukevan investointipaketin PAC (ohjelma maan kehityksen kiihdyttämiseksi), jossa digitaalisuuden kehittäminen on muiden infrastruktuurin kehittämiseen liittyvien investointikohteiden joukossa. Investointipaketin tavoitteena on edistää taloudellista, sosiaalista ja kaupunki-infrastruktuuria sekä lisätä julkisia ja yksityisiä investointeja. Investointisuunnitelman kokonaisarvosta (247 miljardia USD) on tavoitteena käyttää digitalisointiin 5,7 miljardia dollaria vuoden 2026 loppuun mennessä. Investointipaketin pääteemat digitalisaation edistämiseen liittyen ovat: digitaalinen osallisuus ja konnektiviteetti, internetyhteys kouluihin ja terveyskeskuksiin, 4G-verkkojen laajennus sekä uusien 5G-verkkojen käyttöönotto, postipalvelut, osavaltioiden sisäiset tietoväylät sekä digitaalisen TV:n kehitys.

Suomi on ollut Brasilian luotettu kumppani digitaalisuuden edistämiseen liittyen jo yli kahden vuosikymmenen ajan ja Team Finlandin työ jatkuu digitalisaatioon liittyvillä toimialoilla myös tulevina vuosina. Usean ministeriön ja muiden sidosryhmien välillä on sovittu lukuisia aiepöytäkirjoja ja yhteisymmärryspöytäkirjoja, jota edesauttavat yhteydenpitoa ja tiedon vaihtoa maiden välillä.

Brasilian markkinamadollisuuksiin tarttumaan kykeneville suomalaisyrityksille on liiketoimintamahdollisuuksia yllämainittujen kriittiseen viestintään ja konnektiviteettiin liittyvien hankkeiden lisäksi muun muassa tietoturvaan, kvanttiteknologiaan, satelliittiteknologiaan ja teollisuuden yksityisverkkoihin liittyen.

 

Suurlähetystö, Brasília

Kimmo Aura

Erikoisasiantuntija, kansainvälinen liiketoiminta

+ 55 61 9816 42102

[email protected], [email protected]