Maa-analyysi: Brasilia

Maa-analyysi: Brasilia

Brasilian talouskasvu oli vuonna 2021 noin 5 % maan elvyttyä nopeasti koronapandemiasta. Inflaation kiihtyminen ja korkojen nousu rokottavat 2022 kasvua ja vastaan tulevat maan rakenteelliset ongelmat. Vaalivuonna uudistuksien eteneminen yleensä vaikeutuu. Brasilia säilyy kuitenkin mielenkiintoisena markkinana kaikilla suomalaissektoreilla markkinoiden koon ja volyymien vuoksi. Brasilia ainoa maailman TOP10-talous Latinalaisessa Amerikassa, kaikilla mittareilla puolet Etelä-Amerikasta, alueen teollinen veturi.

5G-huutokauppojen toteutuksen myötä verkkorakentaminen vauhdittuu ja digitaalisten ratkaisujen kysyntä nousee. Biotalouden ja metsäteollisuuslaitteiden myynti pysyy korkealla useiden uusien miljardi-investointien vuoksi. Markkinamahdollisuuksia myös terveydessä, kaivos- ja energia- sekä puolustussektorilla.

Pandemian jälkeen etäsairaanhoito ja rokoteteollisuus kasvaneet voimakkaasti – maa pyrkii omavaraisuuteen rokotteissa. Suomalaiset turvallisuus- ja kyberratkaisut kiinnostavat. Suuret yksityistämiset infrastruktuurissa (tiet, energia, lentoasemat, vesi ja sanitaatio jne.) luovat suuria investointeja ja kysyntää kilpailukykyisille ratkaisuille. Maailmantalouden elpyessä mineraaliviennin arvo kasvaa, eikä maataloustuotteiden viennissä ole vielä nähty kattoa.

Pandemiasta voimakkaasti kärsineen koulutussektorin laadun nostaminen luo mahdollisuuksia suomalaisille toimijoille niin yksityisellä kuin julkisella puolella. Energiasektorilla öljyn ja kaasun lisäksi investointeja enenevästi uusiutuvaan energiaan ja energiatehokkuuteen. Öljynhinnan nousu tuo ostovoimaa energiarikkainen osavaltioiden talouksiin.

Glasgow’n ilmastokokouksessa Brasilia lupasi toteuttaa mm. hiilipäästömarkkinat ja lopettaa laittomat metsähakkuut vuoteen 2028 mennessä. Lupaukset eivät välttämättä riitä ja EU-Mercosur-assosiaatiosopimuksen ratifiointi viipyy edelleen. Sopimuksen edut ovat niin suuret, ettei uudenkaan hallituksen uskota sitä hylkäävän. Brasilialaisten yritysten innovaatiohalu ja -kyky ovat merkittäviä.

Maan kysyntätilanne ja markkinamahdollisuudet suomalaisyrityksille

  1. Digitalisaatio: maailman suurimmiksi arvioidun 5G-huutokaupan toteutus kiihdyttää modernien digi-ratkaisujen kysyntää lähes kaikilla teollisuuden aloilla, mm. suomalaisittain kiinnostavilla kaivos-, energia- ja prosessiteollisuudessa.
  2. Bio- ja kiertotalous: Brasilia maailman 2. suurin maataloustuotteiden viejä johtuen modernin teknologian ennakkoluulottomasta käytöstä ja luonnonolosuhteista. Metsätalouden ja -tuotteiden tuottavuus ylivoimaista kilpailijamaihin verrattuna ja tämä säilyy. Biotaloudella varaa modernisointeihin, myös kiertotalouden ratkaisut alkavat kiinnostaa. Meneillään 3 miljardiluokan sellutehdasinvestointia ja alkamassa 3 uutta (€5-6 mrd investoinnit).
  3. Opetussektori: satojentuhansien opiskelijoiden oppilaitoksissa kykyä ja resursseja sijoittaa viimeisimpiin opetusratkaisuihin.
  4. Terveys: maailman 3. suurimmat yksityiset sairaanhoitomarkkinat (lähes €232 mrd).
  5. Muut: kaivosteollisuudessa uutta kasvupotentiaalia mineraalien hintojen noustessa samalla kun sektori etsii uusia kestävämpiä hyödyntämismenetelmiä ja tuottavuuden parantamista digitaalisten ratkaisujen kautta (€41 mrd investoinnit vuoteen 2025 mennessä).