Korkeakouluharjoittelijaksi Suomen Brasílian-suurlähetystöön

Suurlähetystö hakee korkeakouluharjoittelijaa Suomen Brasilian edustustojen dynaamiseen tiimiin ajalle 1. maaliskuuta – 31. toukokuuta 2023 tai sopimuksen mukaan. Pääkaupunki Brasíliassa sijaitsevan suurlähetystön lisäksi Suomella on myös konsulaatti São Paulossa.

Suomen Brasilian edustustojen toiminnan keskeisinä tavoitteina on vahvistaa Suomen ja Brasilian kahdenvälisiä suhteita, tukea suomalaisyritysten vientiä ja kansainvälistymistä, edistää investointeja Suomeen sekä ihmisten liikkuvuutta Suomen ja Brasilian välillä, seurata Brasilian ja sen kansainvälisen roolin kehitystä, tuottaa kansalais- ja maahantulopalveluita, sekä vahvistaa Suomi-kuvaa Brasiliassa.

Harjoittelijan päätehtävänä on avustaa poliittisessa seurannassa ja raportoinnissa, sekä maakuvatyössä.

Työtehtäviin kuuluu:

 • Brasilian ajankohtaisen tilanteen seuraaminen ja siitä raportointi
 • Erilaisten taustaselvitysten ja katsausten laatiminen
 • Avustaminen vierailujen sekä muiden tapahtumien ja tilaisuuksien järjestelyissä
 • Maakuvatyössä avustaminen ja sen ideointiin osallistuminen
 • Osallistuminen sovittuihin kokouksiin ja seminaareihin sekä niistä raportointi
 • Suurlähetystöjen sisäisen sähköisen työtilan kehittäminen
 • Muut erikseen määrättävät tehtävät

Edellytykset valittavalle harjoittelijalle:

 • Erinomainen suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito, ml. nopea ja sujuva asiatekstin tuottaminen
 • Kohtuullinen portugalin tai vahva espanjan kielen taito
 • Vahva englannin kielen taito
 • Hyvät yhteistyö- ja tiimityöskentelytaidot
 • Oma-aloitteinen työote sekä joustavuus
 • Mielenkiinto kansainvälistä politiikkaa kohtaan
 • Loppuvaiheessa olevat maisterivaiheen opinnot

Harjoittelu suurlähetystössä vahvistaa valmiuksia työskennellä kansainvälisessä, monikulttuurisessa ympäristössä. Monipisteinen työyhteisö suuressa maassa tarjoaa monipuoliset tehtävät ja tilaisuuden perehtyä ulkomaanedustuston toimintaan.

Harjoittelun edellytyksenä on, että harjoittelijan korkeakoulu/yliopisto vastaa harjoittelun rahoituksesta 2 kuukauden osalta, jolloin suurlähetystö voi maksaa tämän lisäksi maksimissaan yhden kuukauden palkan. Harjoittelutuki tulee ilmetä hakemuksessa. Korkeakouluharjoittelijoille maksetaan Kelan työssäoloehdon täyttävä vähimmäispalkka, joka vuonna 2023 on 1331,00 €. Suurlähetystö ei korvaa matka-, terveydenhuolto- tai asumiskustannuksia, mutta avustaa viisumin hankinnassa sekä opastaa asunnon etsinnässä.

Harjoittelun ajankohta: 1.3.-31.5.2023 tai sopimuksen mukaan. Kirjalliset, suomenkieliset hakemukset ansioluetteloineen pyydetään lähettämään 27.1.2023 mennessä osoitteeseen [email protected]. Viestin otsikkokohtaan tulee merkitä ”BRA korkeakouluharjoittelija 2023”. Haastatteluun valittuihin ollaan yhteydessä viikolla 6. Harjoittelijasta tehdään perusmuotoinen turvallisuusselvitys (turvallisuusselvityslaki 726/2014) ennen harjoittelun alkua.

Lisätietoja: Veera Kaarela, avustaja ([email protected])