Brasilia nousi maailman 9. suurimmaksi taloudeksi

Brasilian talous kasvoi viime vuonna 2,9%, erityisesti vahvan maatalousviennin siivittämänä. Hyvän kasvun myötä Brasilia nousi maailman 9. suurimmaksi kansantaloudeksi ja on suurempi kuin Kanada, Venäjä tai Etelä-Korea. IMF ennustaa, että Brasilia nousee maailman 8. suurimmaksi taloudeksi vuoteen 2026 mennessä.

Lulan presidenttikauden haastava alku

Brasilian presidentti Luis Inácio Lula da Silva aloitti kolmannen presidenttikautensa tammikuussa 2023 haastavassa taloustilanteessa. Brasilian talouskasvu hidastui vuonna 2022, ja vuodelle 2023 ennustettiin vain 0,9 prosentin talouskasvua. Talouskasvua jarrutti myös 13,75% korkotaso, jota maan keskuspankki perusteli erityisesti inflaatiopaineilla. Valtiontalouden tila oli myös huolestuttava. Brasilia ajautui viime vuosikymmenen puolessavälissä lähihistoriansa pahimpaan taantumaan. Maan talouskasvu on siitä lähtien jäänyt jälkeen muusta Latinalaisesta Amerikasta ja julkinen velka on paisunut. Se on nykyisin 75% bruttokansantuotteesta.

Talouskehitys oli huomattavasti ennusteita parempaa

Reilun vuoden jälkeen virkaanastujaisista Lulan hallinnon talouspolitiikan saldo on huomattavasti parempi kuin mitä virkakauden alussa ennustettiin. Brasilian tilastokeskuksen (IBGE) maaliskuussa julkistamien talouslukujen mukaan maan talous kasvoi viime vuonna 2,9%. Hyvän talouskasvun myötä Brasilia nousi maailman 9. suurimmaksi kansantaloudeksi ja on suurempi kuin Kanada, Venäjä tai Etelä-Korea. IMF ennustaa, että Brasilia nousee edelleen maailman 8. suurimmaksi taloudeksi vuoteen 2026 mennessä. Hyvän talouskasvun taustalla oli hyvä maatalousvienti, joka kasvoi 15,1%, vahva palvelusektori (+2,4%) ja kotimainen kysyntä. Erityisesti palvelusektori loi hyvin työpaikkoja ja painoi työttömyyttä. 

Myös inflaatio laski edellisvuodesta. Se oli viime vuonna 4,66%, kun inflaatio vielä vuonna 2022 oli 5,79%. Heikentyneen inflaation myötä Brasilian keskuspankki aloitti korkojen laskut elokuussa 2023 ja on sen jälkeen laskenut korkoja neljä kertaa. Korkotaso on nyt 11,25%, mikä on alhaisin luku sitten maaliskuun 2022. Poikkeuksellisen korkean korkotason hellittäminen tukee osaltaan talouskasvua, erityisesti, koska brasilialaiset yritykset ja kotitaloudet ovat vahvasti riippuvaisia luotonsaannista.

Kauppatase oli vahvasti ylijäämäinen. Brasilian kauppa- ja teollisuusministeriön julkistamien lukujen mukaan vuoden 2023 ylijäämä oli USD 98 miljardia, mikä on 60% enemmän kuin vuonna 2022.

Valtiontalouden vakauttamisohjelma ja verolainsäädännön uudistus ovat vahvistaneet luottamusta talouspolitiikkaan  

Lulan hallinto on myös ottanut askeleita Brasilian valtiontalouden vakauttamiseksi. Brasilian kongressi hyväksyi elokuussa valtiovarainministeri Fernando Haddadin valmisteleman valtiontalouden vakauttamisohjelman, jonka avulla hallinto pyrkii tasapainottamaan valtiontaloutta ja taittamaan velkaantumista. Vakauttamisohjelma muuttaa Brasilian perustuslain määräystä, joka kieltää liittovaltiota kasvattamasta menojaan yli inflaation. Liittovaltion menojen kasvu sidotaan sen tulojen kasvuun siten, että menot voivat kasvaa ainoastaan 70% tulojen kasvusta. Lisäksi investoinnit tärkeille sosiaalisektoreille, kuten terveyteen ja koulutukseen, saisivat kasvaa 100% tulojen kasvusta. Hallinnon tavoitteena on tasapainottaa valtion talous kuluvan vuoden aikana ja saada se ylijäämäiseksi vuoteen 2025 mennessä.   

Hallinnon suuri saavutus oli verolainsäädännön uudistuksen hyväksyminen Brasilian kongressissa viime joulukuussa. Brasilian verolainsäädäntö on äärimmäisen raskas. Maailmanpankin laskelmien mukaan yritykset joutuvat käyttämään keskimäärin 1500 tuntia vuodessa selviytyäkseen verovelvoitteistaan, mikä hankaloittaa yritystoimintaa ja on vähentänyt ulkomaisten yritysten investointihalukkuutta. Uudistus yksinkertaistaa verotusjärjestelmää mm. luomalla yhtenäisen liikevaihtoveron.  Verolainsäädäntöä on yritetty uudistaa jo vuosikymmenten ajan, mutta yritykset ovat aikaisemmin aina kaatuneet Brasilian hajanaisessa kongressissa. Toteutuessaan uudistus helpottaa merkittävästi yritysten, ml. suomalaisten yritysten, toimintaa Brasiliassa.

Hyvän taloudellisen kehityksen ansiosta S&P ja Fitch-luottoluokituslaitokset nostivat Brasilian luottoluokituksen tasolle BB, kun se aikaisemmin oli BB-.     

Hallinto pyrkii tukemaan kasvua lisäämällä valtion roolia ja investointeja taloudessa

Lulan hallinto yrittää vastata haasteisiin lisäämällä valtion roolia taloudessa. Viime elokuussa hallinto julkisti PAC-kasvuohjelman, jolla se pyrkii tukemaan talouskasvua investoimalla julkisiin hankkeisiin. Suunniteltujen hankkeiden arvo on noin USD 350 miljardia. Liittovaltion lisäksi rahoitusta on tarkoitus kerätä liikepankeilta, yksityisiltä sijoittajilta sekä valtionyhtiöiltä.

Hallinto julkisti myös tammikuussa varapresidentti Geraldo Alckminin johtaman kauppa- ja teollisuusministeriön koordinoiman uuden teollistamisohjelman, jolla se pyrkii seuraavan kymmenen vuoden aikana tukemaan maan teollisuutta valtion lainoilla, tuilla sekä julkisten hankintojen kotimaisuusvaatimuksilla. Kotimaisuusvaatimuksiin on kuitenkin tarkoitus siirtyä asteittain. Ohjelman painopisteitä ovat maatalouteen liittyvä teollisuus, terveysteknologia, fossiilisten polttoaineiden vähentäminen liikenteessä, teollisuuden digitalisaatio, biotalous sekä vihreä siirtymä ja puolustusteollisuus. Painopisteet ovat myös Suomen Team Finland-työn painopisteitä Brasiliassa ja saattavat tarjota mielenkiintoisia mahdollisuuksia suomalaisille yrityksille päästä mukaan erilaisiin hankkeisiin.

Teksti ja lisätietoja: Kari Puurunen, konsuli, Suomen konsulaatti, São Paulo