Посолството на Финландия ще бъде затворено на 4 март 2019 г.