FCP-kurs för alumner börjar den 10 juni

FCP-kurs för alumner börjar den 10 juni

I år ordnar This is Finland en kurs för alumner inom Foreign Correspondents Programme (FCP) och lockar tio journalister som tidigare deltagit i programmet till Finland den 10–15 juni. Deltagarna får en chans att uppdatera sin bild av Finland.

FCP grupphoto 2018. Fotograf: Nicolás Monteverde

Utrikesministeriets satsning på Finlandsbilden, kursen Foreign Correspondents Programme (FCP), har redan en lång historia, den första kursen ordnades 1990.  Då anlände en grupp unga journalister till Finland för att lära sig om det finländska samhället och kulturen under några veckor.

De första deltagarna kom från USA, men efter det har unga journalisterna från hela världen deltagit i programmet. Hundratals journalister och mediearbetare har sökt sig till kursen. Eftersom FCP nu har uppnått mogen ålder ordnar vi i år en alumnkurs med tio deltagare från europeiska länder som varit med förr. ​

Finlands EU-ordförandeskap syns i programmet

Programmet inleds måndagen den 10 och pågår till lördagen den 15 juni. Teman på årets program är bland annat Finlands ordförandeskap i Europeiska unionen, Finland som världens lyckligaste land, vetenskap, forskning, innovation och särdrag i den finländska kulturen.

Först håller vi oss till huvudstadsregionen, men sedan tar vi oss ut till Åland. Fastän vi bara har en knapp vecka på oss försöker vi ge en så mångsidig bild av Finland som möjligt och ge alumnerna gott om material för kommande artiklar och program. Under veckans lopp har deltagarna också möjlighet att göra intervjuer så vi ser med intresse fram emot vad de kommer att skriva om sin resa. ​

Deltagare från olika europeiska länder

Våra alumner företräder olika mediehus och deras uppgifter varierar från redaktör och utrikeskorrespondent till nyhetschef. Bland alumnerna finns också en dokumentärfilmare.

Deltagarna skriver i FCP-bloggen både före och efter kursen om hur det känns att återvända till Finland. I de bloggtexter som nu publicerats lyser det igenom vilket djupt intryck Finland gjort på deltagarna i tiden. Vi hoppas att detta återseende ska ge alumnerna nya perspektiv på Finland. Det blir också intressant att se hur deltagarna tycker att Finland har förändrats sedan de var här sist.

Deltagarna kommer i år från Slovenien, Portugal, Storbritannien, Frankrike, Rumänien, Belgien, Tjeckien, Tyskland, Kroatien och Litauen.

Programmet planeras och genomförs i ett nära och givande samarbete mellan de deltagande ländernas ambassader och utrikesministeriets kommunikationsavdelning. Följ FCP på webben och i sociala medier!

Läs mer om deltagarna och programmet på FCP:s webbplats och Facebook-sida