Miten haet viisumia?

Jos matkasi pääkohdemaa on Suomi, hae viisumia lähimmästä Suomen edustustosta tai edustuston osoittamasta viisumikeskuksesta. Kunniakonsulit ja -konsulaatit eivät voi myöntää viisumeita.

Joissakin maissa on sovittu, että viisumiasioissa Suomea edustaa toinen Schengen-maa(Linkki toiselle verkkosivustolle). Tällöin hae viisumia Suomeen tämän Schengen-maan edustustosta.

Viisumihakemus on jätettävä henkilökohtaisesti edustustoon tai viisumikeskukseen. Hakemusta ei voi lähettää sähköpostitse tai telefaksilla.

Viisumin hakemuslomake

Viisumihakemukseen tarvitset

 

1. Matkan tarkoituksesta riippumattomat perusvaatimukset

 • Viisumihakemuslomake täytettynä ja allekirjoitettuna

 • Yksi valokuva - Liitä hakemukseen värillinen passivalokuva, josta olet tunnistettavissa, katso poliisin valokuvaohje.(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan)

 • Passi - Passin on oltava voimassa vähintään kolme (3) kuukautta suunnitellun matkan päättymisen jälkeen ja sen on oltava myönnetty viimeisen kymmenen (10) vuoden aikana.

 • Selvitys kotipaikasta;

 • selvitys viisumin tilasta – VEVO (Visa Entitlement Verification Online(Linkki toiselle verkkosivustolle)); Tämä on lähetettävä sähköpostitse suoraan VEVO palvelusta osoitteeseen [email protected]

 • paluulippua tai edestakaista lippua koskeva varaus, myös vahvistus valmismatkavarauksesta sekä yksityiskohtainen matkareitti. Kauttakulun tapauksessa: matkan kohteena olevan kolmannen maan viisumi tai muu maahantulolupa; matkaliput jatkoyhteyttä varten;

 • Matkavakuutus - Matkavakuutuksen on oltava voimassa haetun viisumin ajan ja sen tulee kattaa koko Schengen-alue. Vakuutuksen korvaussumman tulee olla vähintään 30 000 euroa ja vakuutuksen tulee kattaa äkillisestä sairastumisesta ja tapaturmista aiheutuneet kustannukset (myös potilaan kotiinkuljetus) sekä kotiuttamiskustannukset kuolemantapauksen sattuessa. Luettelo asianmukaisista vakuutuspalvelujen tarjoajista.

 • selvitys riittävistä varoista asuinmaassa (mukaan lukien tuoreet pankkitiliotteet, joista käy ilmi rahaliikenne tietyllä ajanjaksolla, vähintään viimeisten kolmen kuukauden ajalta);

 • ylläpitositoumus ja/tai todiste yksityismajoituksesta (kuten kutsukirje isäntänä toimivalta taholta). Jotkin jäsenvaltiot vaativat, että ylläpitositoumus ja/tai todiste yksityismajoituksesta esitetään erityisellä lomakkeella;

 • avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa olevan on toimitettava vihkitodistus tai rekisteröityä parisuhdetta koskeva sopimus.

2. Asiakirjat, jotka hakijoiden on toimitettava matkan tarkoituksen perusteella

a. Vapaa-ajan matkailu tai vierailu sukulaisten tai ystävien luona

 • Majoituslaitoksen antama asiakirja tai mikä tahansa muu asiakirja, josta suunniteltu majoitus käy ilmi. ​​​​​​​

b. Liikematka, konferenssi tai kulttuuriin, uskontoon tai politiikkaan liittyvä tapahtuma

 1. Virallinen kutsukirje, jossa yritys, vastaanottajana toimiva organisaatio, oppilaitos tai viranomainen pyytää viisuminhakijaa osallistumaan kokoukseen, konferenssiin tai tapahtumaan. Kutsusta on käytävä ilmi seuraavat yksityiskohtaiset tiedot:

  • kutsun esittäneen tahon osoite ja yhteystiedot;

  • allekirjoittavan henkilön nimi ja asema;

  • oleskelun tarkoitus ja kesto;

  • tarvittaessa matka- ja elinkustannuksista vastaavan henkilön tai tahon nimi;

 2. asiakirjat, joista käy ilmi viisuminhakijan asema yrityksessä (esimerkiksi työsopimus tai todistus sosiaaliturvan järjestämisestä).

c. Lääketieteellinen hoito

 • Lääkärin ja/tai hoitolaitoksen antama todistus sairaanhoidon tarpeellisuudesta;

 • vastaanottavan hoitolaitoksen antama virallinen asiakirja, jossa vahvistetaan laitoksen kyky antaa kyseistä hoitoa, annetaan arvio hoidon kustannuksista ja todetaan, että viisuminhakija hyväksytään potilaaksi;

 • selvitys ennakkomaksusta tai riittävistä varoista hoidon ja muiden siihen liittyvien kulujen maksamiseksi. ​​​​​​​

3. Muuta huomioitavaaa

 • Alaikäiseltä lapselta vanhempien suostumus. 
  Alaikäiseltä lapselta vaaditaan syntymätodistus sekä vanhempien suostumus matkaan, jos lapsi matkustaa ilman vanhempiaan tai vain toisen vanhemman kanssa.

 • Haastattelu. 
  ​​​​​​​Edustusto voi myös pyytää hakijan toiseen henkilökohtaiseen haastatteluun selvittämään matkan tarkoitusta.

 • Matkaan liittyvien kustannusten kattamiseksi hakijalla on oltava riittävästi varoja suhteessa oleskelun kestoon ja tarkoitukseen sekä elinkustannuksiin matkakohteessa. Suomessa tämä määrä on 30 euroa matkapäivää kohden.​​​​​​​

 

​​​​

Viisuminhakemuksen käsittelyaika

Jätä viisumihakemuksesi Suomen edustustoon tai viisumikeskukseen vähintään 15 päivää ennen matkaa. Hakemuksen voit jättää korkeintaan kuusi (6) kuukautta ennen suunniteltua matkaa.

Jos Suomea edustaa maassa jokin toinen Schengen-maa, kestää viisumihakemuksen käsittely yleensä kauemmin.

Käsittelyaika voi pidentyä, jos hakemukseen tarvitaan lisäselvityksiä kuten muiden Schengen-maiden keskusviranomaisten ennaltakuuleminen.