Hur ansöker man om visum?

Du anhåller om visum från närmast belägna finländska beskickning, eller viseringscenter som beskickningen anvisar dig till, om det primära målet för din resa är Finland. Honorärkonsuler och honorärkonsulat kan inte bevilja visum.

I vissa fall kan en annan Schengenstat representera Finland (Länk till en annan webbplats.)i viseringsärenden, och då lämnar du in din anhållan till det landets beskickning.

Visumanhållan ska lämnas in personligen till beskickningen eller viseringscentret. Det går inte att skicka anhållan med e-post eller fax.

Ansökningsblankett för visum

För visumanhållan behöver du

1. Allmänna krav oavsett resans syfte

 • En ifylld och undertecknad ansökningsblankett

 • Ett fotografi
  Bifoga ett färgfoto där det går att känna igen dig. Läs polisens fotoanvisningar.(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

 • Ditt pass
  Passet ska vara i kraft minst tre (3) månader efter att din planerade resa upphör och det ska vara beviljat under de senaste tio (10) åren.

 • Bevis för hemvist.

 • Bevis för viseringsstatus – VEVO (Visa Entitlement Verification Online(Länk till en annan webbplats.)). Det här beviset ska skickas till [email protected] via e-post direkt via VEVO service.

 • Bokning av återresa eller tur-och-retur-biljett, inklusive bekräftelse på bokning av en organiserad resa med en detaljerad resrutt. Vid transitering: visering eller annat tillstånd för inresa till det tredjeland som är destinationsland; biljetter för fortsatt resa.

 • Reseförsäkring - Reseförsäkringen ska vara i kraft under den tid som du anhåller om visum för, och den ska gälla i hela Schengenområdet. Ersättningssumman bör vara minst 30 000 euro och försäkringen ska täcka kostnader som uppstår vid plötsliga sjukdomsfall och olyckor, också hemtransport av patienten, likaså hemtransport vid dödsfall. ​​​​​​​

 • Bevis för ekonomiska medel i bosättningslandet (inklusive nyligen utfärdade bankkontoutdrag som visar transaktionerna på kontot under en viss period (minst de senaste tre månaderna).

 • Handlingar som styrker ett sponsoråtagande och/eller privat inkvartering (t.ex. inbjudan från värd). Vissa medlemsstater kan kräva att handlingar som styrker ett sponsoråtagande och/eller privat inkvartering tillhandahålls med hjälp av ett särskilt formulär.

 • Om personen är gift eller lever i ett partnerskap ska vigselbevis eller avtal om registrerat partnerskap lämnas in.

2. Handlingar som sökande ska lämna in beroende på resans syfte

a) Turistresa eller besök hos familj eller vänner

 • En handling från det företag som tillhandahåller inkvartering eller annan lämplig handling som upplyser om planerad inkvartering.

b) Resa i arbetet, resa för deltagande i konferens eller kulturella, religiösa eller politiska evenemang

 • Officiell inbjudan från ett företag, en värdorganisation, en läroanstalt eller en myndighet för deltagande i möten, konferenser eller evenemang, med detaljerade uppgifter om

  • den inbjudande enhetens adress och kontaktpersoner,

  • undertecknarens namn och befattning,

  • vistelsens syfte och längd,

  • den person eller enhet som står för sökandens resekostnader och kostnader för uppehälle (i förekommande fall).

 • Handlingar som styrker sökandens anställning i företaget (t.ex.anställningsavtal, bevis för betalda socialförsäkringsavgifter).

c) Medicinsk behandling

 • Intyg från en läkare och/eller en medicinsk inrättning som anger att den medicinska behandlingen är nödvändig.

 • En officiell handling från den mottagande medicinska inrättningen som bekräftar att inrättningen kan utföra den särskilda medicinska behandlingen, tillsammans med en kostnadsuppskattning och med angivande av att man kommer att ta emot sökanden som patient.

 • Bevis för förskottsbetalning eller för att sökanden har tillräckliga ekonomiska medel för att betala den medicinska behandlingen och därmed förknippade kostnader. ​​​​​​​

3. Andra krav​​​​​​​​​​​​​​

 • Föräldrarnas samtycke om resenären är ett minderårigt barn
  Om ett minderårigt barn reser utan sina föräldrar krävs deras samtycke.

 • Intervju
  Beskickningen kan kalla den sökande till en intervju för att reda ut resans syfte.

 • Den sökande måste ha tillräckliga tillgångar med tanke på resans längd, syfte och levnadskostnaderna på resmålet. I Finland är detta belopp 30 euro per resdag.

  • ​​​​​

Behandlingstid för visum

Lämna in din visumanhållan till en finländsk beskickning eller ett viseringscenter minst 15 dagar före din resa. Du kan lämna in den tidigast 3 månader före resan. Om Finland representeras av ett annat Schengenland i det land där du befinner dig tar visumbehandlingen vanligtvis längre tid.