Wärtsilä kommer med smart effektivitet till den australiska energimarknaden
Bild: Wärtsilä
Breaking the ground

Wärtsilä kommer med smart effektivitet till den australiska energimarknaden

Besöket av utrikesministern Timo Soini och Finlands ambassad i Canberra, hade en viktig roll i utvecklingen av samarbetet.

I mars offentliggjorde Wärtsilä avtalet bolaget gjort med Australiens AGL Energy om att bygga ett smartkraftverk i delstaten South-Australia.  Nya kraftverket, Barker Inlet, kommer att förbättra delstatens försörjningsberedskap i eldistribution. I nuläget är delstaten beroende av sol- och vindkraft, vilket igen är beroende av väderläget

Sushil Purohit, som är ansvarig för Wärtsiläs energilösningar i Mellanöstern och Asien, är nöjd med avtalet

Purohit påpekar att "Detta är ett betydelsefullt planerings-, anskaffnings- och byggningsprojekt för Wärtsilä''. Purohit fortsätter med att säga ''Det är frågan om den första stora kolvmaskinkraftverket på den australiska energimarknaden. Detta innebär en förändring från de typiska kraftverk som drivs av gasturbiner till kraftverk som drivs av förbränningsmotorer (ICE). Förbränningsmotorer erbjuder bättre handlingsflexibilitet och är effektivare''.

Allt som allt investerade AGL Energy nästan 200 miljoner euro i Barker Inlet – projektet. Avtalet hämtar även med sig nya och betydelsefulla möjligheter för Wärtsilä.

''Wärtsilä befinner sig en bra situation i den föränderliga australiska energimarknaden''. Purohit fortsätter med att berätta ''Än så länge har Australien varit en liten och stadig marknad för Wärtsilä. Vi förutspår dock att denna förändring i den australiska energimarknaden, kommer att öppna nya affärsmöjligheter för Wärtsilä. Vi tror att avtalet med AGL Energy är ett tecken av en ny tid, med smarta och nya energiproduktionslösningar''.   

AGL-avtalet är för Wärtsilä ett resultat som krävt hårt arbete över sex år. Finlands ambassad i Canberra har varit med i utvecklingen och hjälpt Wärtsilä att göra bekantskap med Australien. Därtill var Wärtsilä med i utrikesminister Timo Soinis affärsdelegation för två år sedan.

Purohit har mycket gott att säga om finska statens deltagande. ''Utrikesminister Timo Soinis besök i Australien ökade kunskap om finländska företag som t.ex. Wärtsilä i landet''.

''Dessutom erbjöd Finlands ambassad i Canberra utmärkt stöd genom hela processen. Ambassaden erbjöd även insikt i den relevans och värde som finländsk teknologi har i Australien. Ambassaden underlättade även organiseringen av samtalen och besöken med nyckelpartnerna'' Purohit tackar.

Original text på finska: Antti Niemi

Översättning: Jon Järviniemi