Jordbävningen i Japan: vid Stilla havets kustområden ska de lokala myndigheternas anvisningar följas

Jordbävningen i Japan: vid Stilla havets kustområden ska de lokala myndigheternas anvisningar följas

Pressmeddelande 88/2011
11.3.2011

Som en följd av den kraftiga jordbävningen i Japan följs tsunamisituationen av de andra kuststaterna vid Stillahavet.

Utrikesministeriet har varit i kontakt med sina egna beskickningar i regionen samt med resebranschernas centralförbund. Den allmänna anvisningen är att i synnerhet de personer som bor eller semestrar vid kustområdena ska följa de lokala myndigheternas anvisningar och lokala medier.

Ytterligare information: kommunikationschef Jari Sinkari, tfn 040 520 3925, och ambassadrådet Teemu Turunen, tfn 040 743 2536