Erätauko toi nuoret ja aikuiset yhteen keskustelemaan ilmastonmuutoksesta Canberran-suurlähetystössä

Canberran-suurlähetystö järjesti 30.9. ensimmäisen Suomen ulkopuolisen Erätauko-keskustelutilaisuuden Australiassa teemalla ”Mikä estää meitä kuuntelemasta nuorisoa ilmastonmuutoskeskustelussa?” Tapahtuma järjestettiin osana EU Climate Diplomacy -teemaviikkoa ja Suomen EU-puheenjohtajuuskautta, jonka yhtenä kärkiteemana on ilmasto. Tilaisuuden tavoitteena oli kutsua vaikuttajia ja asiantuntijoita Erätauko-dialogiin keskustelemaan ajankohtaisesta aiheesta.

Sitran kehittämän Erätauko-konseptin tavoitteena on muuttaa keskustelukulttuuria entistä rakentavampaan ja osallistavampaan suuntaan. Tähtäimessä on visio, jossa kaikilla olisi taidot tasavertaiseen ja ymmärtävään keskusteluun. Tammikuussa 2019 yli tuhat osallistujaa ympäri Suomea kokoontui Erätauko-dialogeihin puhumaan ilmastonmuutoksesta, ja toukokuussa perustettiin konseptiin erikoistunut Erätauko-säätiö.

EU Climate Diplomacy -viikon teemana oli nuoriso, jonka vuoksi Erätauko-dialogi keskittyi nuorten osallisuuteen ilmastonmuutoskeskustelussa. Ottaen huomioon tapahtumaa edeltävien viikkojen YK:n ilmasto- ja yleiskokoukset ja ilmastolakot ympäri maailmaa, parempaa ajankohtaa Erätauolle olisi saanut etsiä.

Ajantasaisen ja faktaperustaisen tiedon saatavuus kouluissa tärkeää

Tilaisuuden avasi suurlähettiläs Lars Backström, joka puhui Suomen ilmastotavoitteista. Puheen jälkeen yleisö virittäytyi keskusteluun tutustumalla toisiinsa pareittain, jota seurasi kahden australialaisen opiskelijan esitys kokemuksestaan ENO World Summit of Students for Climate Change -tapahtumasta, joka järjestettiin Suomessa kesällä 2019. Heille toisiin ilmastosta välittäviin nuoriin tutustuminen oli ainutlaatuista. Helsingin ja Joensuun kaupunkien kanssa yhteistyössä järjestetyn tapahtuman osanottajat edustautuivat myös Sitran vetämässä kiertotalousfoorumissa Helsingissä.

Dialogi oli jaettu kahteen osioon. Ensimmäisen osion aikana keskusteltiin mm. ilmastonmuutoksen roolista australialaisissa opetussuunnitelmissa. Joissain australialaisissa kouluissa voidaan edelleen suhtautua epäilevästi ihmisten toiminnan vaikutuksiin ilmastonmuutoksessa, vaikka tiedeyhteisö on moneen kertaan vahvistanut väitteen. Ajantasaisen ja faktaperustaisen tiedon saatavuus kouluissa koettiin tärkeäksi, ja monet toivoivat koulujen tukevan nuorten aktiivisuutta ilmastoasioissa. Yksi mahdollisuus tähän olisi ilmastonmuutoksesta opettaminen YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden näkökulmasta, mikä auttaisi ymmärtämään ilmastonmuutoksen laajamittaisia vaikutuksia. Oppimisen ei kuitenkaan kuuluisi tapahtua vain luokkahuoneissa — osavaltiot voivat oppia toisiltaan, ja Australialla on paljon opittavaa myös muilta mailta.

Positiivinen tarinankerronta ja paikallinen vaikuttaminen ilmastoahdistuksen ehkäisijöinä

Toisen dialogiosion tarkoituksena oli löytää keinoja, joilla nuoria voitaisiin osallistaa ilmastonmuutoskeskusteluun- ja toimiin. Eräs nuori kertoi ahdistuneisuudestaan ja stressistä, jota hän arveli negatiivisen uutisoinnin syyksi. Positiivista tarinankerrontaa ja paikallista vaikuttamista pidettiin tärkeinä tämän ehkäisemiseksi. Menestystarinoilla nähtiin olevan suuri rooli ihmisten motivoimisessa ja konkreettisten tulosten saavuttamisessa. Mukaansatempaavat uutiset ja elokuvat ovat tehokkaita liikkeellepanijoita, kun taas henkilökohtaiset tarinat ovat tärkeitä voimattomuuden ja passiivisuuden tunteiden ehkäisijöitä. Australian pääkaupunkiterritorion ilmasto- ja kestävyysministeri Shane Rattenbury kommentoi alueen ilmastotekojen olevan erinomaisia esimerkkejä menestystarinoista, jotka ovat valitettavasti saaneet verrattain vähän mediahuomiota Australiassa.

Erätauko otettiin hyvin vastaan, ja useat osallistujat kommentoivat samankaltaisten tilaisuuksien olevan liian harvassa. Keskustelu yli ikäluokkien oli uutta etenkin monelle nuorelle. Mahdollisiin tuleviin Erätauko-dialogeihin monet vieraat ehdottivat monipuolisempaa osallistujakuntaa, ja toivoivat myös mm. teollisuuden alojen ja vastakkaisten mielipiteiden edustajia. Esille nousseet  teemat, kuten ilmastonmuutos osana opetussuunnitelmia ja tarinankerronnan rooli ilmastouutisoinnissa, olisivat hienoja aiheita syventäville Erätauko-dialogeille. Tilaisuus inspiroi myös muutamaa osallistujaa suunnittelemaan omaa Erätaukoaan omassa verkostossaan, mikä viestii konseptin erinomaisuudesta ja soveltuvuudesta myös australialaiseen kulttuuriin.

Kiitos Erätauon onnistumisesta kuuluu Erätauko-säätiölle ja Sitralle, jotka olivat tiiviisti mukana järjestelyprosessissa. Taukojen aikana keskustelijat pääsivät tutustumaan Kotkamillsin täysin muovittomiin kertakäyttökuppeihin, jotka ovat kierrätettäviä talouksien kierrätyspaperin joukossa. Canberran-suurlähetystö haluaa kiittää kaikkia osallistujia, Erätauko-säätiötä, Sitraa ja Kotkamillsia ensimmäisen kansainvälisen Erätauon mahdollistamisesta. Keskustelukonseptin esittely Australialle oli palkitseva kokemus, ja Canberran väki toivoo näkevänsä tulevaisuudessa entistä rakentavampia dialogeja sekä Australiassa että ympäri maailmaa.

Lisää kuvia löytyy Canberran-suurlähetystön Facebook-sivuilta(Linkki toiselle web-sivustolle.).

 

Mirjam Ligi