Markkinamahdollisuudet Saksassa

Saksassa on kysyntää suomalaisosaamiselle

Saksa on Suomen tärkein kauppakumppani jo vuodesta 2014 alkaen ja läheisyytensä ja arvoketjunsa ansiosta luonnollinen markkina suomalaisyrityksille. Saksan osuus Suomen tavaroiden kokonaisviennistä oli tammi-kesäkuussa 2022 12,6 prosenttia. Venäjän hyökkäyssota on heikentänyt Saksan talousnäkymiä. Inflaatio, energiakriisi sekä jatkuvat toimitusketjuongelmat ja työvoimapula haittaavat taloutta.

Epävarmuuksista huolimatta Saksan liittohallitus pitää kiinni tavoitteesta uudistaa maan talous kohti ilmastoneutraaliutta 2045 mennessä. Vihreään ja digitaaliseen siirtymään ja infrastruktuuriin panostetaan, ja erityisesti energiasektori on murroksessa. Suomalaisyrityksillä on hyvät edellytykset menestyä Saksan markkinoilla. Korkea osaaminen, myönteinen maakuva ja maiden väliset tiiviit suhteet tukevat osaltaan suomalaisyritysten menestystä. Kuva suomalaisyrityksistä luotettavina kumppaneina korostuu globaalin epävarmuuden ja toimitusketjuvaikeuksien oloissa. Kysyntää on ilmastotavoitteiden saavuttamista ja digitalisaatiota tukeville ratkaisuille eri aloilla.

Koostamme kerran vuodessa yleiskatsauksen Saksan markkinatilanteesta:

Kokoamme tietoa säännöllisesti raporteiksi:

Edustuston raportit (Country Outlook)